Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Izboljšano informiranje o projektih


LJUBLJANA, 16.4.2018 – Direkcija RS za infrastrukturo uvaja bolj pregledno obveščanje o projektih, ki jih izvaja na glavnih in regionalnih cestah ter javni železniški infrastrukturi.

Dela na podvozu na Teharski cest v Celju so zaključena


Celje, 10.4.2018 – dela na podvozu na Teharski cesti v Celju, ki so se izvajala v okviru nadgradnje železniške proge Zidani Most-Celje so zaključena, podvoz pa je dokončno odprt za promet.

Razpis: »Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo« v sklopu projekta Varnostno tehnične nadgradnje železniškega predora Karavanke.


Direkcija RS za infrastrukturo obvešča vse interesente, da je v sodelovanju z avstrijskim partnerjem ÖBB-Infrastruktur AG objavljen razpis »Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo« v sklopu projekta Varnostno tehnične...