Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

29. 6. 2017

Podpis pogodbe z izbranim ponudnikom za izvedbo gradbenih del za izgradnjo nadhoda čez železniško progo pri železniški postaji v Šmarju pri Jelšah in uradna predaja namenu nadomestne povezovalne ceste pri Spodnjih Mestinjah.

Šmarje pri Jelšah, 30.6.2017 – danes sta direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko in župan Občine Šmarje pri Jelšah Stanislav Šket podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem gradbenih del za izgradnjo nadhoda čez...

29. 6. 2017

Popolna zapora mostu čez Dravo na Ptuju zaradi rekonstrukcijskih del

Direkcija RS za infrastrukturo nadaljuje z rekonstrukcijo mostu čez Dravo in Studenčnico na Ptuju.

23. 6. 2017

Začasno vodenje prometa na širšem državnem cestnem omrežju med Avstrijo in Hrvaško v času turistične sezone zaradi pričakovanih zastojev ob gradnji AC Ptuj-Gruškovje

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) na podlagi pozitivnih lanskih izkušenj tudi letos v sodelovanju z DARS, policijo in tangiranimi lokalnimi skupnostmi izvaja ukrepe za zagotavljanje čim večje pretočnosti prometa na relaciji...

21. 6. 2017

Prejeta odločba o dodelitvi EU sredstev za projekt: »Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota (1. etapa OBVO Murska Sobota vzhod)«

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je dodelila sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt izgradnje prve etape vzhodne obvoznice v Murski Soboti, katerega investicijska vrednost znaša 9,86...

14. 6. 2017

Prepoved prometa za tovorna vozila nad 3,5 t največje dovoljene mase na cesti RT-941/1541 Grabonoš-Radenci

Direkcija RS za infrastrukturo bo z dnem 15.6.2017 na državni cesti RT-941/1541 Grabonoš-Radenci med naseljema Okoslavci in Paričjak (preko Kapelskega vrh) prepovedala promet tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t,...

8. 6. 2017

Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti na cesti skozi vodice

V zvezi z izboljšanjem prometne varnosti na odseku ceste R2-413 odsek 1080 skozi naselje Vodice  je bil v četrtek, 23.3.2017 izveden sestanek predstavnikov DRI, Policije, osnovne šole, DRSI in občine, na katerem je bila...

8. 6. 2017

Popolna zapora ceste čez Vršič

Direkcija RS za infrastrukturo izvaja dela obnove ceste na Vršič, R1-206, odsek 1043 Ruska cesta (Erika-Vršič) od km 4,275 do km 5,425 v okviru katere poteka izkop obstoječe neustrezne voziščne konstrukcije in izvedba novih...