Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

27. 7. 2017

Uradna predaja namenu nove peš poti med Spodnjimi in Zgornjimi Gorjami

Zgornje Gorje, 28.7.2017 – danes sta namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga in župan Občine Gorje Peter Torkar uradno predala namenu novo pot za pešce med Spodnjimi in Zgornjimi Gorjami.

19. 7. 2017

Podpis pogodbe za nadgradnjo odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje

Ljubljana, 11.7.2017 – v okviru projekta »Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje« je bila podpisana pogodba za nadgradnjo odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje.

13. 7. 2017

Za izgradnjo druge cevi avtocestnega predora Karavanke in pripravo študij in projektne dokumentacije za varnostno in tehnično nadgradnjo železniškega predora Karavanke na čezmejnem odseku Slovenija – Avstrija pridobljena sredstva iz IPE - instrumenta za po

Ljubljana, 13.7.2017 – Republika Slovenija in Republika Avstrija sta na razpisu IPE - Instrumenta za povezovanje Evrope pridobili nepovratna sredstva za projekt za izgradnjo druge cevi avtocestnega predora Karavanke in za...

7. 7. 2017

Podpis pogodbe z izbranim ponudnikom za izvedbo rekonstrukcije nadvoza čez železniško progo v Sevnici

Sevnica, 7.7.2017 – danes je direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko na Gradu Sevnica podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem gradbenih del za rekonstrukcijo nadvoza čez železniško progo v Sevnici.

29. 6. 2017

Podpis pogodbe z izbranim ponudnikom za izvedbo gradbenih del za izgradnjo nadhoda čez železniško progo pri železniški postaji v Šmarju pri Jelšah in uradna predaja namenu nadomestne povezovalne ceste pri Spodnjih Mestinjah.

Šmarje pri Jelšah, 30.6.2017 – danes sta direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko in župan Občine Šmarje pri Jelšah Stanislav Šket podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem gradbenih del za izgradnjo nadhoda čez...

29. 6. 2017

Popolna zapora mostu čez Dravo na Ptuju zaradi rekonstrukcijskih del

Direkcija RS za infrastrukturo nadaljuje z rekonstrukcijo mostu čez Dravo in Studenčnico na Ptuju.

23. 6. 2017

Začasno vodenje prometa na širšem državnem cestnem omrežju med Avstrijo in Hrvaško v času turistične sezone zaradi pričakovanih zastojev ob gradnji AC Ptuj-Gruškovje

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) na podlagi pozitivnih lanskih izkušenj tudi letos v sodelovanju z DARS, policijo in tangiranimi lokalnimi skupnostmi izvaja ukrepe za zagotavljanje čim večje pretočnosti prometa na relaciji...