Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

21. 6. 2017

Prejeta odločba o dodelitvi EU sredstev za projekt: »Južna obvozna cesta mesta Murska Sobota (1. etapa OBVO Murska Sobota vzhod)«

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je dodelila sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt izgradnje prve etape vzhodne obvoznice v Murski Soboti, katerega investicijska vrednost znaša 9,86...

14. 6. 2017

Prepoved prometa za tovorna vozila nad 3,5 t največje dovoljene mase na cesti RT-941/1541 Grabonoš-Radenci

Direkcija RS za infrastrukturo bo z dnem 15.6.2017 na državni cesti RT-941/1541 Grabonoš-Radenci med naseljema Okoslavci in Paričjak (preko Kapelskega vrh) prepovedala promet tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t,...

8. 6. 2017

Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti na cesti skozi vodice

V zvezi z izboljšanjem prometne varnosti na odseku ceste R2-413 odsek 1080 skozi naselje Vodice  je bil v četrtek, 23.3.2017 izveden sestanek predstavnikov DRI, Policije, osnovne šole, DRSI in občine, na katerem je bila...

8. 6. 2017

Popolna zapora ceste čez Vršič

Direkcija RS za infrastrukturo izvaja dela obnove ceste na Vršič, R1-206, odsek 1043 Ruska cesta (Erika-Vršič) od km 4,275 do km 5,425 v okviru katere poteka izkop obstoječe neustrezne voziščne konstrukcije in izvedba novih...

8. 6. 2017

Začetek polaganja tirov in kretnic na izvlečnem tiru

Koper, 8.6.2017 – Izvajalec gradbenih del na projektu »Sanacija ozkega grla na območju Bivja na železniški progi Divača–Koper (Izvlečni tir)« je pričel s polaganjem prvih kretnic in tirov za izgradnjo novega 1,2 km dolgega...

8. 6. 2017

Foto utrinki gradnje viadukta na cesti Žaga – Kobarid

V okviru projekta rekonstrukcije odseka državne ceste R1-2013 Žaga - Kobarid na odseku 1004, od km 10,500 do km 10,800 poteka gradnja novega viadukta dolžine 60 metrov. Gradbena dela v vrednosti 746.579,58 EUR, ki jih izvaja...

6. 6. 2017

Podpis sporazuma o sofinanciranju in pogodbe z izvajalcem za izgradnjo Severne razbremenilne ceste Bled ter podpis sporazuma o sofinanciranju izgradnje priključka Koritno

Bled, 6.6.2017 – Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Bled sta podpisala sofinancerski sporazum za Severno razbremenilno cesto Bled, Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Bled pa sta podpisali sporazum o sofinanciranju...