Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

26. 4. 2017

Izvajanje ukrepov na mejnih prehodih

Zaradi prihajajočih praznikov in poletne turistične sezone, ko se na mejnih prehodih pričakuje znatno povečan promet, kot tudi zaradi izvajanja sistematične kontrole vseh potnikov na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško, Direkcija...

21. 4. 2017

Pričetek gradnje južne obvozne ceste mesta Murska Sobota

Murska Sobota, 21.4.2017 – Direkcija RS za infrastrukturo je danes simbolično odprla gradbišče južne obvozne ceste Murska Sobota. Pričetek del je simbolično naznanil minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič v družbi...

18. 4. 2017

Cesta čez Vršič

Izvajalcu gradbenih del je bilo izdano dovoljenje na delno in popolno  zaporo državne ceste R1-206, odsek 1043 Ruska cesta (Erika-Vršič) od km 4,275 do km 5,425, ki je potrebno za izvedbo gradbenih del obnove zidu in ceste...

14. 4. 2017

Uradna predaja odseka ceste skozi Spodnji Duplek

Spodnji Duplek, 14.4.2017 – Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in župan Občine Duplek Mitja Horvat sta danes v Spodnjem Dupleku uradno predala v uporabo odsek ceste skozi Spodnji Duplek.

10. 4. 2017

Prometni režim na cesti čez Vršič v času del

Direkcija RS za infrastrukturo pričenja z obnovo ceste na Vršič, R1-206, odsek 1043 Ruska cesta (Erika-Vršič) od km 4,275 do km 5,425. Na tem delu je potrebno sanirati tudi 9 metrov visok močno dotrajan zid (ta se nahaja na delu...

14. 3. 2017

Prepoved tranzitnega prometa težkih tovornih vozil (tovorna vozila nad 7,5 ton največje dovoljene mase) skozi samo središče naselja Lenart

Direkcija RS za infrastrukturo se je na podlagi dogovora z občino Lenart odločila, da se na državni cesti R2-449, odsek 1543, prepove tranzitni promet težkih tovornih vozil (tovorna vozila nad 7,5 ton največje dovoljene mase)...

7. 3. 2017

Odpiranje ponudb za javno naročilo »Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper«

Direkcija RS za infrastrukturo je danes, 7.3.2016 ob 11.00 uri odprla vse pravočasno prispele ponudbe za javno naročilo »Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira...