Skoči na vsebino

NAROČILO PUBLIKACIJE, ZGOŠČENKE PROMET OZIROMA PREGLEDNIH KART CESTNEGA OMREŽJA

Publikacija / zgoščenka Promet

 

Direkcija RS za infrastrukturo izdaja podatke o štetju prometa v tiskani obliki in na zgoščenkah.
   
Izšla je publikacija Promet 2016. V publikaciji so zbrani podatki o prometu na vseh odsekih državnih cest v letu 2016.


Zgoščenka Štetje prometa 2016 zajema:
- pregled števnih mest za leto 2016 (tabela in karta),
- pregled PLDP na štetih odsekih v letu 2016,
- rezultate izrednih ročnih štetij v letu 2016,
- rezultate meritev obremenitev tovornih vozil,
- analizo avtomatskih števcev prometa:
     a) prometne obremenitve:
         - pregled dnevnih obremenitev za vsa in tovorna vozila,
         - urno distribucijo,
         - urni in dnevni promet po kategorijah vozil (tekstovne datoteke),
     b) hitrosti:
         - kazalnike hitrosti,
         - povprečne dnevne hitrosti (tekstovne datoteke).

 

Publikacijo in zgoščenko lahko naročite na telefonski številki 01 478 80 59 (Tatjana Bubnič) ali na tatjana.bubnic(at)gov.si

 

Cena za posamezno zgoščenko je 30,00 EUR.
Cena za tiskan izvod je 16,00 EUR.

 

 

Pregledna karta cestnega omrežja

 

Direkcija RS za infrastrukturo izdaja pregledne karte cestnega omrežja v merilu 1:250.000

 

Naročite jih lahko s sporočilom na naslov  gp.drsi(at)gov.si, tel: 01 478 81 09 (Samo Koprivec, samo.koprivec(at)gov.si), fax: 01 478 80 38.

 

Cena posamezne karte je 10,00 EUR.

 

 

Plačilo in prevzem gradiva

 

Naročeno gradivo prevzamete na naslovu Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana ali pa vam ga po prejemu dokazila o plačilu na transakcijski račun DRSI številka 01100-6300109972, sklic 24317-0231, pošljemo na vaš naslov. Dokazila o plačilu pošljite naš naslov Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana, na e-naslov: gp.drsi(at)gov.si. ali na fax: (01) 478 80 38.  

 

Prosimo, da skupaj z naročilom pošljete tudi podatke za izstavitev računa, vključno z davčno številko.