Skoči na vsebino

OBČINE - EVIDENCE IN KATEGORIZACIJA CEST

 

Poziv za posredovanje podatkov

 

Poziv za posredovanje podatkov 

 

 

Banka cestnih podatkov / Banka cestnih izdatkov

 

Navodilo občinam za pripravo podatkov Banke cestnih podatkov in Podatkov o izdatkih za občinske javne ceste


Kategorizacija občinskih javnih cest

 

Navodilo občinam za pripravo, dopolnitev ali spremembe  Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest

 

 

Dolžine občinskih javnih cest

 

Na dan 31.12.2010

Na dan 31.12.2011

Na dan 31.12.2012

Na dan 31.12.2013

Na dan 31.12.2014

Na dan 31.12.2015

 

 

Tehnična podpora uporabnikom BCP programa na občinah

 

Trenutno aktualne verzije programske aplikacije Banka cestnih podatkov - sistema za vodenje in analizirane podatkov o cestah na nivoju občine so:

  • BCP 2.1 (2006) – popravek verzije 2.0 (sistemske težave pri inštaliranju nadgradnje 2.0 nad 1.0)
  • BCP 2.2 (2007) – prilagoditev verzije 2.1 za kombinacijo Windows XP/Vista in Office 2007
  • Centalni sistem MAXIMUS - v primeru novejših sistemov (Windows7 ter Office 2007 ali Office 2010) - internetna aplikacija zunanjega ponudnika z gostovanjem na strežniku - občina krije le stroške gostovanja

Podporo uporabnikom BCP programa v primeru tehničnih težav, pa tudi glede vsebinskih vprašanj izvajamo na Direkciji RS za infrastrukturo in sicer se na nas lahko obrnete ustno na telefonsko številko 01/478-8097 (informatika podpora) ali pisno na elektronski naslov bcpobc@gov.si.