Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDAJA IZVEDENIH DEL - PODATKI ZA BCP

(Arhivska stran)

 

V skladu s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Ur.l. RS št. 49/97 in 2/2004) se poročila o izvedenih delih (BCP obrazci za vpis v evidenco) in PID (projekte izvedenih del) za vsa izvedena dela na glavnih in regionalnih cestah predaja na Direkcijo RS za infrastrukturo najkasneje v roku 15 dni po tehničnem pregledu ali predaji v promet. Dokumentacijo so dolžni zagotavljati izvajalci del na državnih cestah.

 

Direkcija je v želji po kvalitetnejši in popolnejši banki cestnih podatkov izbrala usposobljene izvajalce, na podlagi javnega natečaja JN št. 2103/2011in JN5019/2013, ki s svojo strokovnostjo in usposobljenostjo zagotavljajo izvedbo kvalitetnega in popolnega popisa podatkov. Izvajalci gradbenih del na državnih cestah morajo izbrati izvajalca za popis podatkov iz seznama usposobljenih popisovalcev (veljaven od 20. 3. 2019).

 

Pravilnik v svojem 9. členu podrobneje opredeljuje zavezance za zbiranje podatkov. Način zbiranja in vsebina je določena v 10. členu. Rok za oddajo tehničnih podatkov o cestah in objektih pa je določen v 15. členu pravilnika, ki določa, da morajo zavezanci dokumentacijo o novih in rekonstruiranih javnih cestah in objektih na njih zagotoviti takoj po opravljenem tehničnem pregledu oziroma pred predajo nove ali rekonstruirane javne ceste in objektov na njih v promet. Podatke o spremembah stanja javnih cest in objektov na njih, ki so posledica izvajanja obnovitvenih in rednih vzdrževalnih del na njih ali drugih ukrepov, morajo zagotoviti v 30 dneh po izvedbi teh del.

 

Vodenje in zbiranje podatkov o cestah je ena izmed nalog, ki se izvaja v Sektorju za evidence o cestah, informatiko in arhiv. Evidence o cestah vsebujejo podatke o poteku, elementih, prometu, stanju in opremi cest ter objektov, ki se vodijo v evidenci tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih in so sestavni del banke cestnih podatkov (krajše BCP). Zato je pomembno, da so vse spremembe signalizacije, opreme cest in objektov natančno popisane na za to predpisanih obrazcih, te pa po pregledu nadzora posredovane Direkciji RS za infrastrukturo.

 

Obrazci so na voljo v elektronski obliki (MS Word/Excel/Access in PDF) in si s pomočjo navodil za izpolnjevanje obrazcev zaporedno sledijo.

 

Obrazci za BCP

WORD/EXCEL/ACCESS

PDF

Spremni dopis za predajo poročila o izvedenih delih na državni cesti

OB 0284 Porocilo o izvedenih delih.doc

 OB 0284 Porocilo o izvedenih delih.pdf

Navodilo za izpolnjevanje obrazcev za vpis podatkov v evidence tehničnih podatkov

o javnih cestah in objektov na njih

 

NA0023 Navodila za izpolnjevanje BCP obrazcev.pdf

VK01 voziščna konstrukcija (OB 0014)

OB 0014 Voziscna konstrukcija.doc

OB 0014 Voziscna onstrukcija.pdf

VC2 vzdolžni profil ceste (OB 0161)

 

OB 0161 VC2.pdf

Avtobusna postajališča (OB 0015)

OB 0015 Avtobusna postajalisca.doc

OB 0015 Avtobusna postajalisca.pdf

Popis počivališč ob cestah (OB 0144)

OB 0144 Pocivalisca.doc

OB 0144 Pocivalisca.pdf

CO01 Cestni objekti (čiste pravokotne razpetine 5 m ali več) (OB 0142)

OB 0142 CO01 Cestni objekti.doc

OB 0142 CO01 Cestni objekti.pdf

COM1 Cestni objekti (čiste pravokotne razpetine 3 do manj kot 5 m) (OB 0143)

OB 0143 COM1 Cestni objekti mali.doc

OB 0143 COM1 Cestni objekti mali.pdf

CO3 Poročilo o obnovi cestnega objekta (OB 0146)

OB 0146 CO3 Obnova cestnega objekta.doc

OB 0146 CO3 Obnova cestnega objekta.pdf

Obrazec oporne in podporne konstrukcije (OB 0276)

OB 0276 Oporne in podporne konstrukcije.doc

OB 0276 Oporne in podporne konstrukcije.pdf

Popis in zaščita brežin (OB 0277)

OB 0277 Popis in zascita brezin.doc

OB 0277 Popis in zascita brezin.pdf

 

 

Obrazci za prometno signalizacijo in opremo

WORD/EXCEL/ACCESS

PDF

Vertikalna signalizacija (OB 0152)

OB 0152 Vertikalna prometna signalizacija.mdb

OB 0152 Vertikalna signalizacija.pdf

Horizontalna signalizacija (OB 0153)

OB 0153 Horizontalna prometna signalizacija.mdb

OB 0153 Horizontalna signalizacija.pdf

Oprema - varnostne ograje (OB 0155)

OB Obrazci Prometna oprema.xlsOB 0155 Oprema-varnostne ograje.pdf

Oprema - protihrupna zaščita (OB 0156)

OB 0156 Oprema-protihrupna zascita.pdf

Javna razsvetljava (OB 160)

OB 0160 Javna razsvetljava.mdb

OB 0160 Javna razsvetljava.pdf

 

 

 Izobraževanje za BCP popisovalce

 

28. in 29. novembra 2018 bo organizirano izobraževanje za BCP popisovalce za področje Banke cestnih podatkov - Lokacija: Računovodska hiša Unija, Brezovica

Prijava pri organizatorju EDUcenter.