Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKTIRANJE, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Klasifikacijski načrt

 

Navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih prilog.

Klasifikacijski načrt (NA0012-R4.0)

 

Navodila projektantom

Navodila projektantom za predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo (NA0042-R2.0)

 

 

Oba dokumenta veljata in se uporabljata od 1. 3. 2019 dalje.

 

 


 

Vzorci projektne naloge

 

Vzorec projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije, kjer Direkcija RS za infrastukturo nastopa v vlogi soglasodajalca.

 

Vzorec projektne naloge za izdelavo izvedbenega načrta

 

 

Recenzije projektne dokumentacije

 

Vloga za imenovanje vodje recenzije

 

Vzorec recenzijskega potrdila

 

 


 

Navodila za projektiranje kolesarskih površin

 

Navodila za projektiranje kolesarskih površin so dosegljiva v pdf formatu, možno je naročiti tudi tiskan izvod.

 

Naročeno gradivo lahko prevzamete na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Ljubljana, Tržaška 19 ali pa vam ga pošljemo na želeni naslov.

 

 


 

 

Interna navodila za vodenje postopkov v skladu z 18. členom ZCes-1 

 

Interna navodila za vodenje postopkov v skladu z 18. členom Zakona o cestah (investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist na javnih cestah).

 

 


 

 

Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI

"Povozi dvoživk predstavljajo v Sloveniji problem tako z vidika varnosti prometnih udeležencev kot tudi z vidika varovanja dvoživk. V sklopu študije je bil v letu 2018 na cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo izdelan pregled izvedenih ukrepov za zaščito dvoživk z navodili za njihovo vzdrževanje ter seznam problematičnih cestnih odsekov s predlogom izvedljivih ukrepov po posameznih kritičnih odsekih, kar predstavlja osnovo za nadaljnje sistematično reševanje predmetne problematike."

 

Končno poročilo

Pojasnilo h končnemu poročilu