Skoči na vsebino

PROJEKTIRANJE, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo

 

Navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje prilog formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter oblikovanje glav risb in lokacije šifre risbe – Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo.

 

 


  

Vzorci projektne naloge

 

Vzorec projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije, kjer Direkcija RS za infrastukturo nastopa v vlogi soglasodajalca.

 

Vzorec projektne naloge za izdelavo izvedbenega načrta

 

 


 

Recenzije projektne dokumentacije

 

Vloga za imenovanje vodje recenzije

 

Vzorec recenzijskega potrdila

 

 


 

Navodila za projektiranje kolesarskih površin

 

Navodila za projektiranje kolesarskih površin so dosegljiva v pdf formatu, možno je naročiti tudi tiskan izvod.

 

Naročeno gradivo lahko prevzamete na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Ljubljana, Tržaška 19 ali pa vam ga pošljemo na želeni naslov.

 

 


 

 

Interna navodila za vodenje postopkov v skladu z 18. členom ZCes-1 

 

Interna navodila za vodenje postopkov v skladu z 18. členom Zakona o cestah (investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist na javnih cestah).