Skoči na vsebino

VLOGA ZA ZAPORO CESTE

Za vsako zaporo državne ceste je potrebno pridobiti dovoljenje. Postopek pridobitve dovoljenja je opisan v Navodilu za pripravo vloge za zaporo državne ceste, priložen je tudi predpisan obrazec Evidenčna tabela za zaporo.

 

Novo Navodilo za pripravo vloge za zaporo državne ceste začne veljati 1.6.2016. Vloge za zapore državnih cest, katerih začetek postavitve je predviden pred 5.7.2016 se lahko pošilja skladno s prejšnjimi navodili z dne 1.7.2011. Elaborate za vse zapore, katerih začetek postavitve je predviden od vključno 5.7.2016 naprej, je potrebno izdelati skladno z novim Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/2016).

Evidenčna tabela za zaporo

Izjava izvajalca o podaljšanju ali nadaljevanju prekinjenih del

izjava organizatorja pripreditve o izvedbi prireditve v skladu z že potrjenim elaboratom

Obvestilo avtobusnemu prevozniku

Pooblstilo za izpeljavo postopka

Pooblastilo za postavljalca signalizacije in opreme

 

Za vsako vlogo in odločbo je potrebno plačati  upravno takso. V kolikor je vložnik občina, plačilo upravne takse ni potrebno.

NAČIN PLAČILA : plačilo UT za zaporo ceste ( navedete lahko še št. svoje vloge ali št. elaborata )
NAZIV : Banka Slovenija
ŠT. RAČUNA : 01100-1000345513
SKLIC : 11 24317-7111207

VLOGA + ODLOČBA ZA ZAPORO ZARADI PRIREDITVE

44,50 €

VLOGA + ODLOČBA ZA ZAPORO ZARADI GRADNJE

29,50 €

VLOGA + SOGLASJE ZA UPORABO CESTE

44,50 €

 

Povezava na stran e-uprave.