Skoči na vsebino

VLOGA ZA ZAPORO CESTE

Za vsako zaporo državne ceste je potrebno pridobiti dovoljenje. Postopek pridobitve dovoljenja je opisan v Navodilu za pripravo vloge za zaporo državne ceste, priložen je tudi predpisan obrazec Evidenčna tabela za zaporo.

 

 Elaborate za vse zapore je potrebno izdelati skladno s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/2016).

 

Evidenčna tabela za zaporo

Izjava izvajalca o podaljšanju ali nadaljevanju prekinjenih del

izjava organizatorja pripreditve o izvedbi prireditve v skladu z že potrjenim elaboratom

Obvestilo avtobusnemu prevozniku

Pooblstilo za izpeljavo postopka

Pooblastilo za postavljalca signalizacije in opreme

 

Za vsako vlogo in odločbo je potrebno plačati  upravno takso. V kolikor je vložnik občina, plačilo upravne takse ni potrebno.

NAČIN PLAČILA : plačilo UT za zaporo ceste ( navedete lahko še št. svoje vloge ali št. elaborata )
NAZIV : Banka Slovenija

ŠT. RAČUNA : 01100-1000345513
SKLIC : 11 24317-7111207

VLOGA + ODLOČBA ZA ZAPORO ZARADI PRIREDITVE

44,50 €

VLOGA + ODLOČBA ZA ZAPORO ZARADI GRADNJE

29,50 €

VLOGA + SOGLASJE ZA UPORABO CESTE

44,50 €

 

Povezava na stran e-uprave.