Skoči na vsebino

JAVNE DRAŽBE NEPREMIČNIN

Objava javnih dražb z dne 14.11.2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja:

- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 438/8 k.o. 2087 Golnik. Obrazec za prijavo na javno dražbo (PRILOGA 1) najdete tukaj.

- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnine parc .št. 2749/34 k.o. 680 Tezno. Obrazec za prijavo na javno dražbo (PRILOGA 1) najdete tukaj.

- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnin parc. št. 511/9 in parc. št. 511/12 k.o. 2116 Spodnji Brnik. Obrazec za prijavo na javno dražbo (PRILOGA 1) najdete tukaj

- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 543/2 k.o. 2656 Ribče. Obrazec za prijavo na javno dražbo (PRILOGA 1) najdete tukaj.

- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1646/1 k.o. 105 Murska Sobota. Obrazec za prijavo na javno dražbo najdete tukaj,

- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 719/4 k.o. 401 Brstje. Obrazec za prijavo na javno dražbo najdete tukaj.

- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnin parc. št. 2294, parc. št. *38/2 in parc. št. *38/5 vse k.o. 1636 Lož. Obrazec za prijavo na javno dražbo (PRILOGA 1) najdete tukaj.

-

-

-

 

SPREMEMBA DATUMA JAVNE DRAŽBE ZA PRODAJO NEPPREMIČNINE PARC. ŠT. 1755/20 k.o. 2017 DOLENJI LOGATEC, SPREMEMBA ROKA ZA VPLAČILO VARŠČINE IN ZA PREDLOŽITEV DOKUMENTACIJE z dne 16.5.2018

Objava javnih dražb z dne 25.4.2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, v skladu s 50. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja:

- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1755/20 k.o. 2017 Dolenji Logatec;

- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 7705/14 in parc. št. 7705/15, obe k.o. 2631 Portorož.

 

 

Sprememba datume izvedbe javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1022/13 k.o. Col

Objava javnih dražb z dne 28.3.2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, v skladu s 50. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja:

- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1022/13 k.o. 2373 Col;

- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 426/2 k.o. 121 Petanjci;

- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 111/8 in parc. št. 112/11 k.o. 1766 Petelinje;

- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 214/3 k.o. 1971 Zbilje.

Objava javnih dražb z dne 21.3.2018

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, v skladu s 50. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja:
- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnin parc. št. 504/14 in parc. št. 700/20 k.o. 2071 Železniki;
- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnine parc. št. 1495/21 k.o. 949 Ravne;
- razpis javne dražbe za prodajo nepremičnin parc. št. 8057/1 k.o. 2335 Dornberk.
 

Objava javnih dražb z dne 26.2.2018

 

29.6.2017

 

Direkcija RS za infrastrukturo skladno s 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja javno dražbo za prodajo zemljišč parc. št. 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, k.o. 1898 Mekinje.

Podrobnejše informacije o javni dražbi najdete TUKAJ.

 

 

23.6.2017


Direkcija RS za infrastrukturo skladno s 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja javno dražbo za prodajo zemljišč parc. št. 788/2, 788/9 in 807/101 k.o. 1961 - Trzin.

Podrobnejše informacije o javni dražbi najdete TUKAJ.

 

Direkcija RS za infrastrukturo skladno s 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja javno dražbo za prodajo zemljišč parc. št. 2322/38 in 2552/18 k.o. 1391 - Log.

Podrobnejše informacije o javni dražbi najdete TUKAJ.


Direkcija RS za infrastrukturo skladno s 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja javno dražbo za prodajo zemljišč parc. št. 1115/7 in 1115/8 k.o. 1535 - Črnomelj.

Podrobnejše informacije o javni dražbi najdete TUKAJ.