Skoči na vsebino

NAMERE O O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Objava z dne 19.9.2017

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo v skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja namero za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnin parc. št. 153/11, 153/4, 153/2, 153/13 k.o. Puštal na naslovu Puštal 115, ki bo sklenjena za čas 1 leta z možnostjo podaljšanja, in sicer za namen opravljanja javnih nalog (ureditev zavetišča za male živali) v skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Objava z dne 1.6.2015

 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo objavlja namero za sklenitev dogovora o brezplačni uporabi nepremičnine parc. št. 98/2 in *132/0 k.o. 2029 – Stari Dvor, ki je v naravi objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu Ljubljanska cesta 23, Škofja Loka, nepremičnine parc. št. 859/2 in *151, obe k.o. 2030 – Suha, ki je v naravi objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu Ljubljanska cesta 18, Škofja Loka ter nepremičnine parc. št. 297/21 k.o. 2191 – Želeče, ki je v naravi objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu Ljubljanska cesta 34, Bled (Betinov klanec). Dogovor bo sklenjen s Policijsko upravo Kranj za čas od 16.6.2015 do 31.12.2015 z možnostjo podaljšanja, in sicer za namen usposabljanja policistov za pregledovanje objektov zaradi najdbe nevarnih storilcev kaznivih dejanj, drog ter minsko eksplozivnih sredstev.