Skoči na vsebino

NAMERE O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Objava z dne 18.7.2016

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skuppnosti objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem dela nepremičnine parc. št. 1213/1 k.o. 2246 - Most na Soči.

Objava z dne 3.7.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14; v nadaljevanju: Uredba)  objavlja namero o oddaji v najem dela nepremičnine parc. št. 2749/20 k.o. 680 - Tezno v izmeri 200 m². Pogodba bo sklenjena po metodi neposredne pogodbe, in sicer po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo.

Objava z dne 8.9.2015

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skuppnosti objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem nepremičnine parc. št. 2648/5 k.o. 2229 - Idrsko.

Objava z dne 1.6.2015

Direkcija RS za infrastrukturo skladno z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skuppnosti objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem nepremičnine parc. št. 806/7, k.o. 2635 - Rogaška Slatina.