Skoči na vsebino

NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI 2015

Objava z dne 30.12.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1777/0 k.o. Sveti Jurij, parc. št. 1163/0 k.o. Bukošek. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1063/1 in parc. št. 1063/2 k.o. Šentjanž. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje transformatorske postaje na nepremičnini parc. št. 260/15 k.o. Artiče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1254/37 k.o. 1470 - Dobrava in parc. št. 3097/1, k.o. 1465 – Stara vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN in NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 706/1 k.o. Hočko Pohorje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 4060/0 k.o. Ptuj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 29.12.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 111/3 k.o. Čirče, parc. št. 1840/2 k.o. Dobrunje, parc. št. 1424/14, k.o. Stranice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. 1625/1 k.o. Radenci, parc. št. 1656/14, k.o. 2528 - Koseze. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK jaška na nepremičnini parc. št. 702/1 k.o. Hercegovščak. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda na nepremičnini parc. št. 2646/1 k.o. Dolenja vas in parc. št. 1041/3 k.o. Divača. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda na nepremičnini parc. št. 2563/1 k.o. Fokovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 24.12.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 2441/9 in parc. št. 2441/10, obe k.o. 2357 Idrija – mesto. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda in kanalizacije na nepremičnini parc. št. 642/16 in parc. št. 664/3 k.o. 2105 - Britof. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 18.12.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 1416/9 k.o. Bresternica, parc. št. 371/9, 432/3, 435/4,435/6, 436/1, 439/1, 440/3, 444/1, 448/1, 452/1, 452/2, 1075/12, 627/1, 767/9, 630/4, 767/16, 767/14, 767/12, 1075/2 k.o. 257 – Branoslavci, parc. št. 779/3, 778/1, 774/5, 774/3, 773/3, 768/1, 767/1 k.o. 256 – Radoslavci, parc. št. 452/3 k.o. 289 – Pršetinci, parc. št. 1011/22, k.o. 230 – Vučja vas, parc. št. 1617/3 k.o. 288 - Koračice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na parc. št. 381/20 k.o. Gornji Grad. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 15.12.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 77/2 k.o. 125 - Murski Črnci, 1238/3 in 1238/2 k.o. 126 - Satahovci, 1667/1 k.o. 111 - Černelavci, parc. št. 5425/0, 5359/3, 5359/5, 5359/2, 5359/6 in 3190/0 k.o. 105 - Murska Sobota. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje toplovoda na nepremičnini parc. št. 369/25 k.o. Trebnje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 14.12.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 3176/1, 1486/5, 3170/2, 3163/0, 3155/10, 3155/11 in 3155/12 k.o. 105 - Murska Sobota, parc. št. 1505/0 k.o. Černelavci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava namere z dne 11.12.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1775/1 k.o. Horjul. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 4.12.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega in kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 762/15 in parc. št. 762/19, k.o. Stara vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. 1360/13 k.o. Latkova vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda na nepremičnini parc. št. 1986/0 k.o. Bohinjska Češnjica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 3.12.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK omrežja na nepremičnini parc. št. 3320/3 in 3321/1 k.o. Prosenjakovci, parc. št. 819/1 in parc. št. 813/46 k.o. Dornava, parc. št. 3523 k.o. Rače. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 3542/1 k.o. Stari trg ob Kolpi, parc. št. 568/2 k.o. Gorišnica, parc. št. 1131/1 k.o. Zagorci, parc. št. 698/0 k.o. Radehova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega, TK, vodovodnega in NN priključka na nepremičnini parc. št. 1502/7 k.o. 2402 - Lože. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 27.11.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičninah parc. št. 825/0 in 827/0 k.o. Sladki Vrh, parc. št. 696/29, 700/16, 504/8, 700/14, 496/9, 496/7, 496/1, 496/8 k.o. Železniki, parc. št. 1137/0 k.o. Kokrica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK omrežja na nepremičnini parc. št. 858/1 k.o. Nadgorica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1897/0 k.o. Prepolje in parc. št. 1252/49 k.o. 1424 - Štefan. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 25.11.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 6046/0 k.o. Filovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 897/1, 217/2, 143/2, 143/3 k.o. Nevlje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN in cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 3526/1, k.o. Pribišje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 116/2 k.o. 2341 - Dolenji Novaki. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega sistema na nepremičninah parc. št. 165/1 k.o. 435 – Šikole, parc. št. 948/42 k.o. 748 – Spodnja Polskava, parc. št. 178/18, parc. št. 685/2, k.o. 752 – Spodnja Nova vas, parc. št. 359/10, parc. št. 359/11, parc. št. 359/12, parc. št. 359/13, parc. št. 359/14, parc. št. 359/18, parc. št. 359/24, parc. št. 359/26 k.o. 747 – Pokoše, parc. št. 164/5 k.o. 749 - Stražgonjca. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 17.11.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 2220/2 k.o. Celje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 4004/0 k.o. Grahovo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega in elektro priključka na nepremičnini parc. št. 6648/19 in 6648/1 k.o. Lendava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje dela strojnice in trafo postajo na nepremičnini parc. št. 455/2 in parc. št. 725/2 k.o. - Kokra. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 4437/0 k.o. Podturn, parc. št. 963/1 k.o. Presečno, parc. št. 1167/1 k.o. Žepovci, parc. št. 17/10, parc. št. 17/17 k.o. Razdrto. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 49/6 in parc. št. 715/5 k.o. 2336 - Branik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje plinovodnega omrežja na nepremičnini parc. št. 1746/12, 1746/13, 1817/27, 1746/23, 1746/22 k.o. Visoko. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 7001/10 k.o. Hočko Pohorje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kablovoda na nepremičnini parc. št. 236/31, 236/34, 243/6, 221/7 k.o. Janežovski Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 519/2 k.o. Ribnica na Pohorju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 5.11.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičninah parc. št. 1682/1, parc. št. 1694/3, k.o. 2028 – Dorfarje, parc. št. 1363/1, parc. št. 500/9, parc. št. 505/4, k.o. 2029 – Stari Dvor. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda na nepremičninah parc. št. 1682/1, parc. št. 1694/3, k.o. 2028 – Dorfarje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 4.11.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20 kV kablovoda na nepremičninah parc. št. 693/4, 738/2, 680/5, 674/6, 673/4, 671/9, 637/13, 637/14, 637/12, 637/10, 618/2, 620/2, 621/2, 624/2, 625/4, 626/4, 635/3, 627/2, 628/3, 628/5, 564/2, 561/2, 559/4, k.o. 1541 - Loka. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje plinovoda na nepremičninah parc. št. 2024/16, parc. št. 2024/34 in parc. št. 2024/8 k.o. 1723 – Vič. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Obajava z dne 30.10.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 731/2 k.o. 923 - Ljubno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičninah parc. št. 60/5, 60/1, 59/10, k.o. Plave, parc. št. 566/0 k.o. Jurovski Dol. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice uporabe in vzdrževanja napušča na parc. št. 2697/13 k.o. Razdrto. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 4013/0 k.o. Ptuj, parc. št. 974/1 k.o. Gočova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 27.10.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NNO na nepremičnini parc. št. 5034/1, k.o. Selo, parc. št. 2811/3, k.o. Hotiza, parc. št. 1732/1, parc. št. 6648/1 k.o. Lendava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN kablovoda na nepremičninah parc. št. 2193/1, k.o. Veržej, parc. št. 5365/4, 4645/4, 4647/3, 4647/1, 4694/36, 4646/1, 4646/5, 4646/3, 4645/3 k.o. 105 - Murska Sobota, parc. št. 2200/1 in parc. št. 2200/3 k.o. 104 - Rakičan. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 22.10.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20 kV kablovoda na nepremičninah parc. št. 98/3, parc. št. 101/3, parc. št. 752/13, k.o. 2244 – Grahovo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega, kanalizacijskega (za odpadne vode), NN in cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2030/18, k.o. Dovje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje komunalne, energetske in prometne infrastrukture na nepremičnini parc. št. 1247/1, k.o. Marno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 21.10.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na nepremičninah parc. št. 4109/0 in parc. št. 3170/2, k.o. Murska Sobota. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1117/1, k.o. Lovrenc na Pohorju, parc. št. 716/1, k.o. Zgornja Korena. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1388/3, k.o. Godešič. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 19.10.2015

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1299/2, k.o. Velika Nedelja. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN podzemnega voda na nepremičnini parc. št. 617/1, 1207/13, k.o. Donačka Gora in parc. št. 258/7, k.o. Trška Gorca. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN kablovoda na nepremičninah parc. št. 2040/1, 2041/0, 2044/3, 2045/1, 2060/2, 2061/1, 2061/2, k.o. 2106 – Visoko. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN in cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 1699/34, 1620/7, 1630/4, 1631/4, 1631/3, k.o. 2523 - Topolc. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20 kV kablovoda na nepremičninah parc. št. 1827/1, 1827/2, k.o. Fara in parc. št. 2556/1, 2556/2, k.o. Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1194/20 k.o. Mali Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN omrežja na nepremičninah parc. št. 1191/1, k.o. Dobovec, parc. št. 2244/0, k.o. Sebeborci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na nepremičninah parc. št. 193/1, k.o. Jelovec, parc. št. 2839/0, k.o. Ljutomer. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 16.10.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kanalizacije na nepremičnini parc. št. 5437/1, k.o. Domžale, parc. št. 817/1, 817/2, 874/0, 985/0, 146/2, k.o. Korovci in parc. št. 1191/0, k.o. Cankova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 12.10.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izvedbe pločnika od glavnega vhoda na pokopališče do obstoječega pločnika ob državni cesti R3-672/1338 Zavratec – Smednik in rekonstrukcije priključka javne poti JP 694061 Pokopališče – Kralj na državno cesto R3-672/1338 Zavratec – Smednik, in sicer na parc. št. 4336/1 k.o. 1326 - RAKA ter za čas izvajanja ureditve državne ceste. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

D

irekcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1398/1, k.o. Kozje, parc. št. 190/2 in parc. št. 1426/6, k.o. 2057 – Gorenja vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice:
- izgradnje tlačnega cevovoda na parc. št. 724/2, parc. št. 458/6, parc. št. 458/8, parc. št. 458/10, parc. št. 456/2, k.o. 2078 – Kokra;
- izgradnje betonskega izpusta vode v vodotok iz MHE Spodnje Fužine na parc. št. 455/2, k.o. 2078 – Kokra;
- ureditve dostopne poti do strojnice 2 MHE Spodnje Fužine parc. št. 455/2, k.o. 2078 – Kokra.

Objava z dne 8.10.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje plinovoda, odpadne, tehnološke vode in fekalne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 233/1, k.o. Žerjav, parc. št. 549/1, 547/3, k.o. Črna, parc. št. 981/1, 981/3 k.o. Podpeca. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 771/1, k.o. Radmirje, parc. št. 5353/1, k.o. Murska Sobota, parc. št. 395/1, k.o. Flekušek. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 3763/10, k.o. Motvarjevci, parc. št. 3262/2, k.o. Trbovlje, parc. št. 2563/1, k.o. Fokovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda na nepremičnini parc. št. 1033/1, k.o. Morje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje plinovoda na nepremičninah parc. št. 1436/0, parc. št. 1437/2, parc. št. 1466/31, parc. št. 1466/18, parc. št. 1466/21, parc. št. 1466/25 in parc. št. 1466/32 k.o. 1771 – Zadobrova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 7.10.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1278/2, k.o. Žiri. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1193/0, k.o. 1420 – Češnjevek in parc. št. 1284/9, k.o. 1419 - Ponikve. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 6.10.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice rekonstrukcije daljnovoda DV 110 kV Divača – Pivka – Ilirska Bistrica na nepremičnini parc. št. 2883/1 k.o. 2497 – Nadanje Selo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kablovoda med TP DV Tičevo in DV Lipoglav na nepremičnini parc. št. 632/2 k.o. 1125 – Ostrožno, parc. št. 632/21 k.o. 1125 – Ostrožno, parc. št. 927/1 k.o. 1126 – Dolga Gora in parc. št. 927/2 k.o. 1126 – Dolga Gora. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN kablovoda na nepremičnini parc. št. 2707/6, k.o. Dekani. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN kablovoda na nepremičnini parc. št. 1123/2, k.o. Tolsti Vrh in parc. št. 472/0, k.o. Koroški Selovec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

 

Objava z dne 5.10.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN priključka na nepremičnini parc. št. 585/0, k.o. Gorica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN kablovoda na nepremičnini parc. št. 3880/11, k.o. Kubed. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega in vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1493/6, k.o. Famlje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega kolektorja na nepremičnini parc. št. 1416/9, k.o. Brestrnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice:
• izgradnje oz. namestitve nosilne konstrukcije brvi, izgradnje nosilnih ležišč na obstoječem regulacijskem zidu v površini 41 m² v breme parc. št. 950/4 k.o. 1886 - Zagorje-mesto;
• izgradnje električnega priključka, položitve dovodnega električnega kabla, postavitve električne omarice, izgradnje oz. namestitve nosilne konstrukcije brvi, izgradnje nosilnih ležišč na obstoječem regulacijskem zidu v površini 6 m² v breme parc. št. 951/2 k.o. 1886 - Zagorje-mesto;
• izgradnje oz. namestitve nosilne konstrukcije brvi, izgradnje nosilnih ležišč na obstoječem regulacijskem zidu v površini 49 m² v breme parc. št. 952/3 k.o. 1886 - Zagorje-mesto;
• izgradnje oz. namestitve nosilne konstrukcije brvi, izgradnje nosilnih ležišč na obstoječem regulacijskem zidu, posega v pločnik zaradi vgradnje kanalete za odvodnjo meteorne vode iz brvi v potok ter obnove pločnika v površini 6 m² v breme parc. št. 1892/15 k.o. 1886 - Zagorje-mesto;
• izgradnje oz. namestitve nosilne konstrukcije brvi, izgradnje nosilnih ležišč na obstoječem regulacijskem zidu, posega v pločnik zaradi vgradnje kanalete za odvodnjo meteorne vode iz brvi v potok ter obnove pločnika v površini 2 m² v breme parc. št. 952/1 k.o. 1886 - Zagorje-mesto;
• izgradnje in vzdrževanja cestnega priključka - priključitev brvi na hodnik za pešce v površini 2 m² v breme parc. št. 952/1 k.o. 1886 - Zagorje-mesto;
• izgradnje in vzdrževanja cestnega priključka - priključitev brvi na hodnik za pešce v površini 6 m² v breme parc. št. 1892/15 k.o. 1886 - Zagorje-mesto;
• izgradnje in vzdrževanja elektro priključka v dolžini 6 m v breme parc. št. 951/2 k.o. 1886 - Zagorje-mesto.

Objava z dne 30.9.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 465/1, k.o. Trate, parc. št. 1585/2, k.o. Trzin. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje tlačnega voda fekalne kanalizacije, nizkonapetostnega priključka, vodovoda in gravitacijskega voda fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 2490/1 k.o. 2478 – Hrašče, parc. št. 2490/4 k.o. 2478 – Hrašče, parc. št. 1442/2 k.o. 2478 – Hrašče, parc. št. 1437/2 k.o. 2478 – Hrašče, parc. št. 1410/2 k.o. 2478 – Hrašče, parc. št. 2528/2 k.o. 2478 – Hrašče, parc. št. 1398/44 k.o. 2478 – Hrašče, parc. št. 1398/47 k.o. 2478 – Hrašče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije, vodovoda in meteorne kanalizacije ter služnostne pravice ureditve semaforiziranega štirikrakega križišča  s površinami za pešce z deviacijo lokalne ceste LC 293021 na nepremičnini parc. št. 957/1 k.o. 1495 - Toplice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kabelske kanalizacije na nepremičninah parc. št. 656/3, 656/2, k.o. Trgovišče, parc. št. 1299/2, 1299/1, k.o. Velika Nedelja, parc. št. 2839/0, k.o. Ljutomer. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20 kV kablovoda na nepremičnini parc. št. 2621/1, k.o. Postojna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 3218/3, k.o. Moravci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

OBJAVA Z DNE 24.9.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20kV priključnega kablovoda na nepremičnini parc. št. 1322/4, 432/2, 860/3, 855/6, 858/2, 855/4, 1657/17, 1657/2, 1642/2, 1657/14, 1657/13 k.o. 1439 - Hinje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

OBJAVA Z DNE 23.9.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje meteorne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1209/0 k.o. 782 – Poljčane. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 22.9.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 904/3 k.o. Spodnje Sečovo, parc. št. 975/0 k.o. Tržišče in parc. št. 1869/2 k.o. Sv. Florjan. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektroenergetskega infrastrukturnega objekta na nepremičnini parc. št. 3/27 k.o. Kamnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 17.9.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 1386/2 in parc. št. 1386/3, k.o. 1051 - Verpete. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN priključka na nepremičnini parc. št. 1625/0, k.o. Žetale. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 3052/3, 3052/34, k.o. Krško Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 169/13, k.o. Šentvid, parc. št. 1123/2, k.o. Tolsti Vrh, parc. št. 472/0, k.o. Koroški Selovec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1654/1, k.o. Teharje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 1505/0, k.o. Hrastnik - mesto. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 1540/2, 150/2, 150/3, 158/8, 158/6, k.o. Godovič. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1943/0, k.o. Studenec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN kablovoda na nepremičnini parc. št. 2707/6, k.o. Dekani. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda in vodovoda na nepremičnini parc. št. 2685/1, k.o. Rožar. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje daljnovoda na nepremičnini parc. št. 1251/2, k.o. Ivanji Grad in parc. št. 2792/0, k.o. Gorjansko. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 16.9.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice upravljanja in vzdrževanja daljnovoda na nepremičnini parc. št. 485/38, k.o. Dobovec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice upravljanja in vzdrževanja plinovoda na nepremičnini parc. št. 1385/6, 1721/1, k.o. 1074 – Spodnja Hudinja, parc. št. 318/0, 470/1, 471/0 k.o. 1973 - Medvode, parc. št. 822/5 k.o. 1138 – Šentjur pri Celju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice upravljanja in vzdrževanja NN priključka na nepremičnini parc. št. 1497/0, k.o. Mrzlo Polje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje plinskega priključka na nepremičnini parc. št. 1942/15, k.o. Nova Gorica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice rekonstrukcije in vzdrževanja napušča na nepremičnini parc. št. 5315/11, k.o. Šempas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega in cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1306/1, k.o. Ponikva. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 288/1, k.o. Nebova, parc. št. 716/1, k.o. Zgornja Korena. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice upravljanja in vzdrževanja NN voda na nepremičnini parc. št. 188/1, k.o. Borovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 3984/5, 3884/3, k.o. Ptuj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje distribucijskega plinovoda na nepremičnini parc. št. 2603/1, 2261/1, 2261/2, k.o. Idrija - mesto. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 26.8.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN priključka na nepremičnini parc. št. 1090/2, k.o. Podvinci, parc. št. 2856/1, k.o. Ljutomer. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 363/1, k.o. 391 - Grajena in parc. št. 988/1, k.o. 392 - Krčevina pri Ptuju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN kablovoda na nepremičnini parc. št. 2707/4, k.o. Dekani. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK, vodovodnega in kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 2849/3, k.o. Ljutomer. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 793/0, k.o. Črna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 25.8.2015

Direkcija RS za ceste v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje daljnovoda na nepremičninah parc. št. 1509/0, k.o. 2450 – Famlje, parc. št. 1647/1, k.o. Gornje Vreme, parc. št. 911/4, k.o. 2516 – Kilovče, parc. št. 1686/7, 1671/4, 1671/3, k.o. Topolc, parc. št. 617/3, k.o. 2530 - Dobropolje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na spletni strani Direkcije RS za ceste.

Objava z dne 24.8.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 1421/1, k.o. Zagradec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani

Objava z dne 20.8.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1237/5, k.o. Zalog. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 1035/3, k.o. 2100 - Kranj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 17.8.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičninah parc. št. 1961/41 in parc. št. 1961/44, k.o. 1436 – Žužemberk. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

datum objave: 13.8.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičninah parc. št. 3368/3, 3368/2, 3368/1, 3344/3, 3344/4, k.o. 1704 – Kamnik, parc. št. 2254/2, 2254/1, 2607/0, k.o. 1705 – Preserje, parc. št. 1044/2, k.o. 1703 – Jezero. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 974/1, k.o. Gočova, parc. št. 791/1, k.o. Cerkvenjak. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

11.8.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN priključka na nepremičnini parc. št. 2521/1, k.o. Renkovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda in kanalizacije na nepremičnini parc. št. 3111/9, k.o. Podnanos. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje plinskega priključka na nepremičnini parc. št. 1125/1 in 1125/3, k.o. Bršljin. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega in kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 1306/1, k.o. Ponikva. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK omrežja na nepremičnini parc. št. 2044/0, k.o. 693 – Miklavž na Dravskem polju, parc. št. 291/1, k.o. Podigrac in parc. št. 512/1, k.o. Ciringa. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1842/1 in parc. št. 1854/2, k.o. Ribnica, parc. št. 678/0, k.o. Zgornja Velka. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje meteornega in fekalnega priključka na nepremičnini parc. št. 6335/0 in 851/5, k.o. Bertoki. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 359/26, 359/24, 359/23, 359/22, 359/18, 359/14, 359/13, 359/12, 359/11, 359/10, k.o. Pokoše in parc. št. 164/5, k.o. Stražgonjca. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičninah parc. št. 4781/0, 4782/1, 4782/2, 605/2, 4668/3, 4668/4, 4670/14, 4670/16, k.o. Novi Lazi, parc. št. 29/2, 29/3, 35/2, 40/2, 40/3, 55/2, 854/2, 855/2, 856/2, 1305/2, 3224/5, 3230/2, 3241/4, 3241/11, 3255/2, 3257/2, 3258/2, 3269/0, 3271/0, k.o. Kočevska Reka. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.
7.8.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje opornega zidu na nepremičnini parc. št. 2987/1, k.o. Dole. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.
6.8.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 4339/24, k.o. Livold. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 4412/20, k.o. 1473 – Gradišče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.
3.8.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kanalizacije na nepremičnini parc. št. 656/3, k.o. 330 Trgovišče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 1570/9, k.o. Stoperce. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 544/3, 347/2, 327/2, 345/2, k.o. Graška Gora. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20 kV kablovoda na nepremičninah parc. št. parc. št. 209/1, 459/2, k.o. 813 – Vuzenica, parc. št. 562/1, 565/4, k.o. 808 – Zgornja Muta, parc. št. 273/0, 277/7, 338/3, 349/1, k.o. 807 – Spodnja Muta. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN priključka na nepremičnini parc. št. 103/4, k.o. Šmartno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega in cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2118/0, k.o. Begunje pri Cerknici. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1338/1, k.o. Cerklje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

27.7.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja na nepremičninah parc. št. 2306/16, parc. št. 1381/37, parc. št. 2304/1, parc. št. 2306/21, parc. št. 2306/26, parc. št. 2306/20, parc. št. 2306/12, parc. št. 2306/8, k.o. 2576 – Obrov, parc. št. 2568/0, k.o. 2461 – Dane, parc. št. 2665/2, k.o. 2574 – Markovščina, parc. št. 2447/18, k.o.2560 - Hrpelje, parc. št. 1074/9, k.o. 2555 – Draga, parc. št. 6160/1, k.o. 2557 – Ocizla, parc. št. 2340/2, parc. št. 2340/1, k.o. 2562 – Artviže, parc. št. 1275/0, k.o. 2572 – Hotična, parc. št. 2630/14, parc. št. 2630/15, parc. št. 2630/4, parc. št. 2630/6, parc. št. 2630/2, parc. št. 2630/3, k.o. 2582 – Golac. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje bazne postaje kot sestavnega dela mobilnega javnega kabelskega omrežja, izvedbo napeljave kablov in drugih instalacij, potrebnih za obratovanje ter vzdrževanje bazne postaje, kar vključuje tudi prilagajanje tehničnemu napredku in razvoju mobilnih telekomunikacij ter dostop do bazne postaje zaradi njenega obratovanja in vzdrževanja na nepremičninah parc. št. 29/72 k.o. 2034 – Puštal, parc. št. 29/73 k.o. 2034 – Puštal in parc. št. 32/4 k.o. 2034 – Puštal. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

24.7.2015

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 216/9, k.o. Zgornja Muta. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN priključka na nepremičnini parc. št. 846/2, k.o. 181 – Apače, parc. št. 2254/1, k.o. Preserje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 7696/9, k.o. Portorož. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 389/1, k.o. Zakot. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

17.7.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 1416/9 in parc. št. 1416/19, k.o. 635 - Brestrnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 925/1, k.o. Višnje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 2156/3, k.o. 1717 – Velike Lašče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. 363/1, k.o. 391 – Grajena, parc. št. 1141/0, k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu, parc. št. 747/4 in parc. št. 747/1, k.o. Golavabuka. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje optičnega kabla na nepremičnini parc. št. 1132/20, k.o. Njivice in parc. št. 561/1, k.o. Radeče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 568/2, k.o. Gorišnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 2715/1, k.o. Tomišelj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda in kanalizacije na nepremičnini parc. št. 533/1, k.o. Spodnja Idrija. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 1683/1, k.o. 1236 - Zagorje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

16.7.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kabelske kanalizacije na nepremičninah parc. št. 1664/6, 1664/1, 1664/5, k.o. 2016 – Blekova vas in parc. št. 1866/3, 1866/2, 62/7, k.o. 2015 – Gorenji Logatec, parc. št. 1715/1, k.o. Ajdovščina. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 1501/0, k.o. Ropoča. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

15.7.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje komunalnih priključkov na nepremičninah parc. št. 1502/13, parc. št. 1502/14 in parc. št. 1502/15, k.o. 1083 – Bukovžlak in cestnega priključka na parc. št. 1502/13, k.o. 1083 - Bukovžlak. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

14.7.2015

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega in TK priključka na nepremičnini parc. št. 5439/2 in parc. št. 5439/3, k.o. Domžale. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 1224/4, k.o. 184 – Gornja Radgona. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

9.7.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje priključka na fekalno kanalizacijo na nepremičnini parc. št. 881/2 k.o. 2713 – Ob železnici. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

8.7.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 1116/5, k.o. Suhi Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

8.7.2015

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda in kanalizacije  na nepremičnini parc. št. 1580/10, k.o. Naklo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na nepremičninah parc. št. parc. št. 1047/0, k.o. 1425 – Velika Loka, parc. št. 1280/0, k.o. 1424 – Štefan in parc. št. 364/0, k.o. 1422 - Trebnje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičninah parc. št. 869/10, 1138/4, 817/17, 1132/5 k.o. Bršljin, parc. št. 1022/10, 1022/4, k.o. Col, parc. št. 223/0, 648/1, 648/2, k.o. Podkraj, 925/1, k.o. Višnje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20 kV kablovoda na nepremičninah parc. št.869/10, 1138/4, 817/17, 817/20, 817/22, k.o. Bršljin. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1124/5, k.o. Zgornji Duplek. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda na nepremičnini parc. št. 1451/1 in parc. št. 1446/4, k.o. Mrzlo polje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda na nepremičnini parc. št. 1451/1 in parc. št. 1446/4, k.o. Mrzlo polje, parc. št. 1545/0, k.o. 45 – Radovci, parc. št. 766/5, k.o. Zapoge, parc. št. 1103/1, k.o. Mostje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 282/37, k.o. Spodnja Selnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 348/1, k.o. Medribnik, 3431/5, k.o. Predgrad, parc. št. 1123/4, k.o. Selce, parc. št. 349/4, k.o. Močna, parc. št. 2405/1, k.o. Loka, parc. št. 1360/13, k.o. Latkova vas, parc. št. 2284/5, k.o. Studenci, parc .št. 684/4, k.o. Vuhred, parc. št. 328/3, k.o. Kandrše. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK jaška na nepremičnini parc. št. 4055/11, k.o. Ptuj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 672/2, k.o. Podboršt, parc. št. 675/17, k.o. Žerovinci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. 1756/1, 1756/4, k.o. Verd, parc. št. 825/0, k.o. Sladki Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1101/2, k.o. Dobrava pri Šmartnem, parc. št. 491/1, k.o. Ribnica na Pohorju, parc. št. 2843/5, k.o. Mirna Peč. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 2250/15, k.o. Vače. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK in vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 3759/0, k.o. 1724 - Brezovica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje toplovoda na nepremičnini parc. št. 1482/11, k.o. 1911 - Kamnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 2219/5, k.o. 1783 – Grosuplje naselje in parc. št. 1668/2, k.o. 2642 – Grosuplje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. 1022/10, 1022/4, k.o. Col, parc. št. 223/0, 648/1, 648/2, k.o. Podkraj, parc. št. 825/1, k.o. Višnje, parc. št. 2720/15, k.o. Gradin. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20 kV kablovoda na nepremičnini parc. št. 1740/11 in parc. št. 1740/12, k.o. 1331 - Kostanjevica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičninah parc. št. 1389/6, parc. št. 1393/0, k.o. 1100 – Zreče, parc. št. 510/9, parc. št. 509/5, k.o. 1102 – Križevec, parc. št. 1424/14, parc. št. 1424/1, parc. št. 1424/3, parc. št. 1424/7, k.o. 1103 – Stranice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1346/9, 822/5, k.o. 1138 – Šentjur, parc. št.1357/2, k.o. Šentjur, parc. št. 537/4, 545/3, 546/2, 537/5, k.o. Bezovje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne razsvetljave na nepremičnini parc. št. 2257/7, k.o. Slivnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1934/1, k.o. Čatež. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1121/10, k.o. Šempeter. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje plinskega priključka na nepremičnini parc. št. 3077/1, k.o. Blatna Brezovica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 927/9, k.o. Mele. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 875/3, k.o. Daljnji Vrh in kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 760/2, k.o. Daljnji Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 2033/0, k.o. 36 - Večeslavci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 948/18, k.o. Podpeca in cestnega priključka na parc. št. 930/15, k.o. Podpeca. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 948/18, k.o. Podpeca in cestnega priključka na parc. št. 930/15, k.o. Podpeca. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda na nepremičnini parc. št. 402/4, k.o. Slivnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20 kV kablovoda na nepremičnini parc. št. 1438/3, 1431/2, 1431/1, k.o. Podbrdo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. 1235/22, 1235/23, 1235/24, 1235/25, k.o. Tolmin, 1680/2, 227/0, 1692/1, 1692/15, k.o. Volče, parc. št. 2165/0, k.o. Medlog. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje komunalnih priključkov na nepremičnini parc. št. 6095/1 in 6095/71, k.o. 2455 – Sežana ter izgradnje cestnega priključka na parc. št. 6095/1, k.o. 2455 - Sežana. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje komunalnih priključkov na nepremičninah parc. št. 760/2 in 875/3, k.o. 1454 – Daljnji vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda na nepremičnini parc. št. 1032/0, k.o. Slaptinci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1723/37, ko. Škofije. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1050/2, 1050/3, 1054/6, 1063/2, 87/2, k.o. 2110 – Grad. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega, TK in vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 840/1, k.o. Cezanjevci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje optičnega kabla na nepremičnini parc. št. 240/1, k.o. Mala Gora, parc. št. 5469/1, k.o. 1571 – Smuka, parc. št. 310/58 in parc. št. 310/59, k.o. 1442 – Stavča vas, parc. št. 3610/1, k.o. 1438 – Žvirče in parc. št. 5472/1, k.o. 1571 – Smuka, parc. št. 1140/4, k.o. Črnomelj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20 kV kablovoda na nepremičnini parc. št. 701/2, k.o. Gorenje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kabelske kanalizacije na parc. št. 1504/2, k.o. Hrastnik-mesto. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK omrežja na nepremičnini parc. št. 1505/0, k.o. Černelavci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1359/1, k.o. Vodice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka in komunalnih priključkov na nepremičnini parc. št. 1502/13, 1502/14, 1502/15, k.o. Bukovžlak. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka in vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1074/6, 3144/25, 1076/5, k.o. Jurka vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

                                                                                                             

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20 kV kablovoda na nepremičninah parc. št. 1618/2, 1618/1, k.o. Radenci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 4468/1, k.o. Lokev. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. 1963/0, k.o. Moščanci, parc. št. 1669/0, k.o. Genterovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektro priključka na nepremičninah parc. št. 235/12, k.o. Janežovski vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje daljnovoda na nepremičninah parc. št. parc. št. 1054/0, k.o. Divača, 1871, Dolnje Ležeče, 1509/0, k.o. Famlje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1116/8 in 1116/5, k.o. Suhi Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 864/3 in 864/5, k.o. Brezen. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 4055/5 in parc. št. 4055/7, k.o. Ptuj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice postavitve sidrišča na nepremičnini parc. št. 2023/2, k.o. Žaga. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK omrežja  na nepremičnini parc. št. 767/4, k.o. Pekel. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektro priključka na nepremičninah parc. št. 1360/13, k.o. Latkova vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičninah parc. št. 1840/2 k.o. Dobrunje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega omrežja na nepremičninah parc. št. 1299/2 k.o. 331 – Velika Nedelja. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije elektroenergetskega infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo in nadzorom objekta na nepremičninah parc. št. 1294/1, parc. št. 1283/7, parc. št. 248/2, parc. št. 256/24, parc. št. 257/2, parc. št. 440/2, parc. št. 439/2, parc. št. 422/4, parc. št. 421/2 in parc. št. 381/2, vsa k.o. 445 – Zgornja Pristava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije elektroenergetskega infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo in nadzorom objekta na nepremičninah parc. št. 380/1 in parc. št. 380/6, obe k.o. 662 - Laznica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije elektroenergetskega infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo in nadzorom objekta na nepremičninah parc. št. 465/1 k.o. 599 – Jurski Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije elektroenergetskega infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo in nadzorom objekta na nepremičninah parc. št. 2284/5 k.o. 660 - Studenci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega in vodovodnega priključka na nepremičninah parc. št. 465/5 k.o. 568 - Trate. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičninah parc. št. 1840/2 k.o. 1773 - Dobrunje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 519/2 k.o. 823 – Ribnica na Pohorju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje toplovoda na nepremičninah parc. št. 1479/0, 1480/0, k.o. Bohinjska Bistrica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 831/6, k.o. Spuhlja. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN in optičnega kablovoda na nepremičnini parc. št. 532/2, k.o. Spodnja Ložnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega in elektro priključka na nepremičnini parc. št. 3431/5, k.o. Predgrad. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

7.7.2015