Skoči na vsebino

NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI 2016

Objava z dne 29.12.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1345/4, k.o. Selnica ob Muri. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 880/4, k.o. Strmec pri Vojniku. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1345/4, k.o. Veliki Boč. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1667/2, k.o. Stanežiče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovoda in fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. 1837/1, 1838/1 in 1842/0 k.o. Ruše. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovoda, elektrovoda in fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. 60/5, parc. št. 60/8, 59/10, parc. št. 1986/8, parc. št. 60/1, parc. št. 1/27 k.o. 2275 – Plave in parc. št. 3106/9 k.o. 2276 – Deskle. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo TK voda na nepremičnini parc. 42/10 in 1326/15 k.o. 2387 – Selo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. 61/6 k.o. 2344 - Cerkno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovoda na nepremičnini parc. 2691/8, k.o. 1544 – Griblje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cevovoda na nepremičnini parc. 2691/8, k.o. 1544 - Griblje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro priključka na nepremičnini parc. št. 2823/1 in parc. št. 2823/6 k.o. 1700 – Ig. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2823/1 in parc. št. 2823/6 k.o. 1700 – Ig. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK omrežja na nepremičnini parc. št. 142/4, k.o. 468 Drenovec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 1.12.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo SN kablovoda na nepremičnini parc. št. 1452/10, parc. št. 1452/1, parc. št. 1452/11, parc. št. 1448/3, parc. št. 168/12, parc. št. 169/2, parc. št. 168/11 vse k.o. 1246 - Dekmanca. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo zemeljskega kablovoda na nepremičnini parc. št. 11131/1 k.o. 354 - Zagorci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo fekalnega kanala na nepremičnini parc. št. 1717/154 k.o. 2106 - Visoko. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo plinovoda na nepremičnini parc. št. 1039/3 k.o. 1970 - Smlednik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo opornega zidu na nepremičnini parc. št. 2/10 in parc. št. 1732/4 k.o. 1911 - Vrzdenec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za položitev telekomunikacijskega kabla na nepremičnini parc. št. 1159/1 k.o. 773 - Pečke. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro priključka in vodovoda na nepremičnini parc. št. 2466/1 k.o. 1983 - Babna Gora. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za dograditev optičnega omrežja na nepremičnini parc. št. 1326/2 in parc. št. 42/10 k.o. 2387 – Selo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za poseg napušča na nepremičnini parc. št. 1213/1 k.o. 2246 – Most na Soči. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo sekundarnega fekalnega kanala na nepremičnini parc. št. 4437 k.o. 1496 – Podturn. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izvedbo klančine za invalide na nepremičnini parc. št. 2500/2 k.o. 753 – Slovenska Bistrica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izvedbo priključka na državno cesto na nepremičnini parc. št. 5683/5 k.o. 1505 – Bušinja vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1047/12 in parc. št. 1047/20 k.o. 1874 - Šmartno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo elektrovoda na nepremičnini parc. št. 400/3, k.o. 73 - Lemerje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo elektrovoda na nepremičnini parc. št. 400/3, k.o. 73 - Lemerje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovoda na nepremičnini parc. št. 13/2, parc. št. 719/4, k.o. 2187 Zgornje Gorje in parc. št. 992/0, k.o. 2185 Spodnje Gorje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovoda in cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1235/20, k.o. 437 - Podlože. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za zunanjo ureditev na nepremičnini parc. št. 1355/1, k.o. 963 - Lokovica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo sekundarne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 782/1 k.o. 931 - Radmirje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kanalizacije na nepremičnini parc. št. 897/1, k.o. 1897 Nevlje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 25.11.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 876/0 k.o. 2146 – Kovor. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo novega cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1359, k.o. 1138 – Šentjur. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro priključka na nepremičnini parc. št. 2823/1, k.o. 1700 – Ig. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 380/4, k.o. 828 – Črneče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro priključka na nepremičnini parc. št. 1519/5, k.o. 1132 – Primož. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 28.10.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo zemeljskega nizkonapetostnega kablovoda v cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 32/1, parc. št. 56/1, parc. št. 56/3, parc. št. 56/7, parc. št. 61/5, parc. št. 687/1, parc. št. 699/1, parc. št. 699/2 k.o. 407 – Moškanjci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo plinovodnega omrežja na nepremičnini parc. št. 1190/14 k.o. 2191 – Želeče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 996/1 in parc. št. 396/7, k.o. 1943 - Dob. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo nizkonapetostnega kablovoda na nepremičnini parc. št. 699/1 k.o. 407 – Moškanjci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo zemeljskega kablovoda na nepremičnini parc. št. 568/3 k.o. 408 – Gorišnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo betonskega stebra na nepremičnini parc. št. 925/1 k.o. 2376 – Višnje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo dvosistemskega 110 kV nadzemnega voda RTP – ENP Pivka na nepremičnini parc. št. 4243/1, parc. št. 4243/3 k.o. 2502 – Radohova vas in parc. št. 3648/3 k.o. 2498 Narin. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo elektroenergetskga kablovoda s kabelsko kanalizacijo na nepremičnini parc. št. 1063/3 k.o. 932 – Šentjanž. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo elektroenergetskga kablovoda s kabelsko kanalizacijo na nepremičnini parc. št. 941/2 k.o. 1182 – Spodnja Kostrivnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo plinovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 4006/1, k.o. 400 - Ptuj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za obnovo daljnovoda na nepremičnini parc. št. 235/12, k.o. 2293 - Grgar. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo hidrantnega voda in vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 455/2, k.o. 355 Loperšice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1403/1 k.o. 940 - Šmartno ob Dreti. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 465/5, k.o. 568 Trate. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za ureditev infrastrukture na nepremičnini parc. št. 1742/0, k.o. 846 Gradišče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za priključitev kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1852/10 k.o. 60 – Vaneča, parc. št. 2243/1 in parc. št. 2243/2 k.o. 78 - Sebeborci, parc. št. 573 k.o. 108 - Nemčavci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 7705/16 k.o. 2631 – Portorož. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 3979/1 k.o. 137 – Odranci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za dograditev TK kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 962/15 in parc. št. 198/4 k.o. 1827 – Krka. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za priključitev objekta na elektro omrežje na nepremičnini parc. št. 400/3 k.o. 73 – Lemerje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo elektronskega komunikacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 2521/1 k.o. 148 – Renkovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo priključka na nepremičnini parc. št. 2911/3 k.o. 2290 – Kojsko. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 26.10.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradno elektro priključka v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 921/1, parc. št. 892/9 in parc. št. 616/12, k.o. 2186 – Višelnica I.. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovoda v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičninah parc. št. 406/22, 406/21, 406/19, 401/4, 404/6 in 407/1, k.o. Plavje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 585/1, k.o. Rogoznica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za poseg v zračni prostor (rušitev in gradnja nadstreška) v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 2713/12, k.o. Tomišelj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo TK kabelskega jaška v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 892/4 k.o. Višnja vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo fekalne kanalizacije v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 426/2 k.o. Vitanje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za postavitev stacionarnega radarja v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 164 k.o. Vanča vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za odstranitev napušča na nepremičnini parc. št. 2713/12 k.o. Tomišelj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izvedbo individualnega priključka v cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 97/54 in parc. št. 1399/11 k.o. Legen. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 25.10.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1606/7 k.o. 1707 – Iška vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na regionalno cesto na nepremičnini parc. št. 1899/1 k.o. 1998 – Velika Ligonja. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za dograditev telekomunikacijskega kabelskega omrežja v delu državne ceste na nepremičnini parc. št. 2897/14 k.o. 1938 – Mengeš. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice rekonstrukcije in dograditve telekomunikacijskega omrežja v delu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 2258/1 k.o. 1486 – Stopiče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice rekonstrukcije telekomunikacijskega omrežja v delu državne ceste na nepremičnini parc. št. 2470/1, k.o. 1624 – Gorenja Vas, parc. št. 1779/1, k.o. 1625 - Ribnica, parc. št. 1054/4, parc. št. 5297/1, parc. št. 5147/2, parc. št. 5297/2, k.o. 1626 - Goriča vas, parc. št. 3423/1, k.o. 1627 - Prigorica in parc. št. 5238/0, k.o. 1629 - Dolenja Vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za položitev podzemnega telekomunikacijskega omrežja v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 3930/1 k.o. 131 – Beltinci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 1128/3 k.o. 1485 - Gotna vas in parc. št. 2258/1 k.o.1486 - Stopiče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kabelske kanalizacije v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 427/9 in parc. št. 823/13, k.o. 2157 - Predtrg. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kabelske kanalizacije v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 427/9 in parc. št. 823/13, k.o. 2157 - Predtrg. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kabelske kanalizacije v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 1715/3 k.o. 2392 – Ajdovščina. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za obnovo daljnovoda v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 1686/2 in parc. št. 1686/6, k.o. 2523 - Topolc. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za obnovo daljnovoda v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini parc. št. 2352/2, parc. št. 2352/10 k.o. 1697 – Lanišče, parc. št. 1194/23, parc. št. 581/10 in parc. št. 580/2, k.o. 1787 – Mali Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za obnovo daljnovoda v varovalnem pasu in cestnem svetu regionalne ceste na nepremičnini 1315/21, k.o. 1115 - Slovenske Konjice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

 

 

Objava z dne 13.10.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka in fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 363/1 k.o. Grajena. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 1696 k.o. Blekova vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 766/1, k.o. Radovljica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektroenergetskega voda na nepremičnini parc. št. 1694/6, parc. št. 2929/6, parc. št. 1694/5, parc. št. 1694/4 in parc. št. 2927/2 vse k.o. 2471 – Kačja vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektro priključka na nepremičnini parc. št. 2044/0 k.o. 693 – Miklavž na Dravskem polju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN nadzemnega električnega voda na nepremičnini parc. št. 2044/0 k.o. 1073 – Trnovlje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 11.10.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičninah parc. št. 1741/4, parc. št. 1749/7, parc. št. 1749/8 k.o.  Velesovo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje komunalnih priključkov na nepremičninah parc. št. 1741/4, parc. št. 722/3 k.o.  Blejska Dobrava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičninah parc. št. 609/0, k.o. 706 - Orehova vas, parc. št. 402/1, parc. št. 402/5, parc. št. parc. št. 419/16 in vse k.o. 705 - Slivnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje meteorne kanalizacije in strehe objekta na nepremičnini parc. št. 728/6, k.o. Braslovče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1310/2, k.o. Fram. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice hoje in vožnje na nepremičnini parc. št. 157/19, k.o. Vogrsko. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice elektro priključka na nepremičnini parc. št. 2044, k.o. Miklavž na Dravskem polju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 5.10.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 585/1, k.o. Rogoznica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektronskega komunikacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 1169/3, k.o. Lovrenc na Dravskem polju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektronskega komunikacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 570/17, k.o. Bratislavci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 480/2, k.o. Janževa Gora. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 363/1, k.o. Grajena. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 377/15 k.o.  Goričak. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1899/1 k.o.  Velika Ligojna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 30.9.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne komunalne infrastrukture na nepremičnini parc. št. 590/0 in 730/4 k.o. Željne. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje daljnovoda na nepremičnini parc. št. 700/4 k.o. Apače. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektro omrežja na nepremičnini parc. št. 2030/18 k.o. Dovje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje omrežja KKS na nepremičninah parc. št. 346/1, parc. št. 362/0, k.o. Stročja vas, parc. št. 3137/4, parc. št. 3137/5, k.o. Ljutomer. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje priključnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 65/5, k.o. Destrnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje priključnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 1838/0, k.o. Dolenji Logatec in 1696/0, k.o. Blekova vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje priključnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 1619/0, k.o. Kot. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje sekundarnega vodovoda na nepremičninah parc. št. 1224/4, parc. št. 1224/5, parc. št. 1224/7, parc. št. 1227/1, parc. št. 1227/2, parc. št. 1230/1, parc. št. 1230/2, parc. št. 1234/0, parc. št. 928/0, parc. št. 929/0, parc. št. 1230/7, parc. št. 1237/0 vse k.o. 184 – Gornja Radgona. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičninah parc. št. 1655/1, parc. št. 1650/3 obe k.o. 1082 – Teharje in parc. št. 1502/13, k.o. 1083 – Bukovžlak. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objave z dne 13.9.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje nizkonapetostni podzemni vod na nepremičnini parc. št. 2611/5 k.o. Dolnji Zemon. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice hoje in vožnje na nepremičnini parc. št. 1128/6 k.o. Daljni Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije in optičnega kabla na nepremičnini parc. št. 565/4 k.o. Zgornja Muta. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 565/4 k.o. Zgornja Muta. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1035 k.o. Vojnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje sekundarnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 1102/5k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje rezervnih cevi za EE vod na nepremičnini parc. št. 1224/4, k.o. Gornja Radgona. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kablovoda na nepremičninah parc. št. 2091, parc. št. 459/2, k.o. Vuzenica, parc. št. 562/1, parc. št. 565/4, k.o. Zgornja Muta, parc. št. 273/0, parc. št. 277/7, parc. št. 338/3, k.o. Spodnja Muta. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objave z dne 12.9.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 1051/4, 914/8, 914/11, 944/36, 944/39, 1051/8, 944/7, 944/41, 914/4, 916/8, 900/2, 916/4, 1051/2, 1051/3, 906/4, vse k. o. 1869 – Čeče in 305/14, 305/16 ter 305/5, vse k. o. 1870 – Ojstro. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 17/1 in parc. št. 1310/9 k.o. Šentilj pod Turjakom. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektro objekta na nepremičnini parc. št. 1755/1 k.o. Dolenji Logatec in parc. št. 1667/1 k.o. Blekova vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objave z dne 7.9.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje plinovoda, kanalizacije, meteorne kanalizacije in NN zračnega voda na nepremičnini parc. št. 3637/0 in parc. št. 3643/0 k.o. 1724 - Brezovica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje priklopa na kanalizacijsko, vodovodno in elektro omrežje na nepremičnini parc. št. 4412/20, k.o. 1473 Gradišče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektro priključek na nepremičnini parc. št. 6936/0 – k.o. 144 Kobilje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektronsko komunikacijsko omrežje s pripadajočo infrastrukturo na nepremičnini parc. št. 5287/1 k.o. 100 Bogojina. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje komunikacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 493/0 – k.o. 595 Plintovec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje sekundarne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 103/3, par št. 103/1, parc. št. 118/11, parc. št. 118/28, parc. št. 118/30 in parc. št. 118/36 k.o. 1874 - Šmartno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje plinovoda na nepremičninah parc. št. 657/8, parc. št. 657/6, parc. št. 656/2, parc. št. 658/2, parc. št. 1/2, parc. št. 102/2, parc. št. 103/2, parc. št. 97/2, parc. št. 661/2, parc. št. 87/4, parc. št. 90/2, parc. št. 207/3, parc. št. 244/8, parc. št. 207/2, parc. št. 657/9, parc. št. 240/10, parc. št. 239/9, parc. št. 210/2, parc. št. 211/3, parc. št. 215/2, parc. št. 215/4, parc. št. 223/11 vse k.o. 1971 – Zbilje, parc. št. 215/3, parc. št. 1050/7, parc. št. 1051/7, parc. št. 1051/2, parc. št. 1052/4 vse k.o. 1970 – Smlednik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalnega kanala, meteornega kanala in elektrovoda na nepremičninah parc. št. 4899/1, k.o. 2336 - Branik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje oporišča na nepremičnini parc. št. 354/0, k.o. 109 - Markišavci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektronskega komunikacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 363/1, k.o. 109 - Grajena. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektrovoda na nepremičnini parc. št. 216/9 k.o. 808 Zgornja Muta. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektronskega komunikacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 547/3 k.o. 906 Črna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje podboja za kanalizacijo na nepremičnini parc. št. 402/6, parc. št. 632/2 k.o. 906 Šratovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. 918/2, parc. št. 1864/1 in parc. št. 918/4, k.o. 1844 - Vodice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 4053/1 k.o. Metlika. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 2.8.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje priključnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 2472/7, k.o. 2454 - Merče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega omrežja in javne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 424/3, 426/8, 678/13, 717/5, 930/3, 996/1, 996/2, 996/3, in 1792/0 k.o. 1943 - Dob. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje priklopa na kanalizacijo na nepremičnini parc. št. 326/0, k.o. 115 - Rankovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice vzdrževanja in uporabe napušča na nepremičnini parc. št. 673/0 k.o. Kropa. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1664/6 k.o. Blekova vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cevovoda rečne vode na nepremičnini parc. št. 1158/1 k.o. Prožinska vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 25.7.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN kablovoda in optičnih kablov na nepremičnini parc. št. 667/1, 667/2, 280/2 k.o. 935 – Spodnja Rečica in parc. št. 1063/1 k.o. 932 - Šentjanž. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 556/2 k.o. 605 – Spodnje Dobrenje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 2986/8, 2986/6, 3069/0, 3056/3, 3421/0, 3309/0, 3056/1, 3033/2, 3034/0, 3035/1, 2420/1, 3037/3, vse k.o. 763 –Oplotnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne kanalizacije in elektro omrežja na nepremičnini parc. št. 493/0 k.o. 595 – Plintovec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. 1329/1 k.o. Rihtarovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 460/1 k.o. Činžat. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na nepremičnini parc. št. 475/1 k.o. 2189 – Rečica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN in NN kablovoda ter kabelske kanalizacije z uvlečenjem optičnega kabla na nepremičnini parc. št. 460/2 in parc. št. 461/0 k.o. 666 – Činžat. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje komunalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 460/2 in parc. št. 2611/17, 2611/40, 2611/1, 2611/27, 2416/10, 2611/59, 2611/23, 154/13, 372/49  k.o. 2490 - Postojna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega prikjučka in NN voda na nepremičnini parc. št. 1035/0 k.o. Vojnik trg. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 556/2 k.o. Spodnje Dobrenje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 21.7.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje prenosnega plinovoda na nepremičninah parc. št. 1827/2 k.o. 2015 – Gorenji Logatec, parc. št. 999/25 k.o. 2013 – Hotedršica, parc. št. 302/3, 302/4, 308/3, 328/3, 428/17, 429/2, 510/4, 511/0 k.o. 2014 - Ravnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 1827/2 k.o. 2015 – Gorenji Logatec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne razsvetljave na nepremičninah parc. št. 2135/34, 1684/19, 2219/1, 2219/5, 2219/3 k.o. Grosuplje-naselje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 20.7.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja sekundarne kanalizacije na zemljišču parc. št. 368/1 k.o. 389 – Nova vas pri Ptuju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja kanalizacije, vodovoda in NN voda na zemljišču parc. št. 533/2 in parc. št. 533/9 k.o. 911 - Raduha. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja elektro kabelske kanalizacije na zemljišču parc. št. 1063/1 k.o. Šentjanž. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 18.7.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN in NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 3115/0 k.o. 168 – Dolina pri Lendavi in parc. št. 1919/0 k.o. 170 - Pince. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 284/1 k.o. 173 – Podgorje, parc. št. 1089/8 k.o. Podvinci, parc. št. 1029/2 k.o. Spodnja Kanomlja. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 3409/1 k.o. 1394 – Bučka, parc. št. 1614/1 k.o. 1683 – Nova vas, parc. št. 4181/7 k.o. 1515 - Metlika. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN kablovoda na nepremičnini parc. št. 956/5 k.o. Petkovec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 1585/2 k.o. Trzin. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje komunalne, elektroenergetske in telekomunikacijske infrastrukture ter cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2319/0 k.o. Kočevje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1746/15, 1746/29, 1746/5, 1746/30, 1773/1, 1773/2, 1782/4, 1717/153, 1717/110, 1717/105, 1717/100, 1717/102, 1717/99 vse k.o. 2106 - Visoko. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 11.7.2016


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 659/4, 669/4, 687/2, 686/2, 1378/6, 1378/5, 1375/2, 1417/4, 663/2, 666/2, 728/3, 1380/3, 3368/3, k.o. 1704 - Kamnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 663/2, 666/2, 659/4, 669/4, 686/2, 687/2, 728/3, 3368/3, k.o. 1704 - Kamnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20 kV daljnovoda na nepremičnini parc. št. 2037/2 k.o. Nadlesk. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na nepremičnini parc. št. 3733/9 k.o. Kal. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje sekundarne fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1587/0 k.o. Čermožiče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1389/6 k.o. 1100 - Zreče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 974/1 k.o. 556 - Gočova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 843/1 k.o. Slovenja vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 3019/4 on 3051/0 k.o. 2500 - Selce. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 3.7.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja NN kablovoda na zemljišču parc. št. 727/7 k.o. 122 - Tišina, parc. št. 4529/11 k.o. Lokev. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 28.6.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja 20 kV kablovoda na zemljišču parc. št. 2716/2, parc. št. 2611/40, parc. št. 1898/30, k.o. 2490 - Postojna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja SN kablovoda na zemljišču parc. št. 2716/2, parc. št. 349/1 k.o. 807 – Spodnja Muta, parc. št. 857/8, 857/6, 857/7, 802/4 k.o. 789 – Podlipje, parc. št. 430/7, 341/5, 341/4, 352/3, 375/5, 377/3, *45/2, 377/14, 395/5, 1/3, 430/6, 430/5 k.o. 806 – Zgornja Vižinga. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja SN in NN kablovoda na zemljišču parc. št. 1174/0 k.o. Jamna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja SN kablovoda na zemljišču parc. št. 869/1 k.o. 2148 – Senično in parc. št. 438/7 k.o. 2087 – Golnik, parc. št. 32/0, 35/5, 35/6, 34/3, 35/9, 35/12, 719/3, 36/3, 37/5 k.o. 805 – Dobrava pri Radljah in parc. št. 810/9 k.o. 804 – Radlje ob Dravi. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja sekundarnega vodovodnega omrežja na zemljišču parc. št. 1928/2 k.o. Pertoča. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja SN, NN in optičnega kablovoda na zemljišču parc. št. 2526/0 k.o. Slovenska Bistrica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja javne kanalizacije na zemljišču parc. št. 910/0 k.o. Kranjska Gora, parc. št. 1094/1 in parc. št. 544/2 k.o. 950 – Plešivec, parc. št. 2164/0 k.o. Kočevje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja vodovodnega omrežja na zemljišču parc. št. 5297/1 k.o. Goriča vas, parc. št. 2800/1 k.o. 1619 – Sodražica, parc. št. 2853/0 k.o. Kot. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja javne fekalne kanalizacije in NN elektro priključka na zemljišču parc. št. 1058/0 k.o. Stara Cerkev. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja cevne kanalizacije NNO na zemljišču parc. št. 3733/9 k.o. Kal. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 23.6.2016


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja kanalizacije na zemljišču parc. št. 4339/21 k.o. Livold. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja cestnega priključka na zemljišču parc. št. 1580/10 k.o. Podbrezje, parc. št. 1462/9 in parc. št. 1057/2 k.o. Hruševje, parc. št. 1159/3, parc. št. 1159/8 k.o. Videm Dobrepolje, parc. št. 547/3 k.o. Črna, parc. št. 1294/2 k.o. Zgornja Pristava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja vodovodnega priključka na zemljišču parc. št. 3533/2 k.o. Brezovica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja TK voda na zemljišču parc. št. 698/0 k.o. Radehova, parc. št. 354/0 k.o. 109 – Markišavci, parc. št. 1128/10 in 1128/11 k.o. Biš. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja vodovodnega in kanalizacijskega priključka na zemljišču parc. št. 2713/12 k.o. Tomišelj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja meteornega priključka na zemljišču parc. št. 2123/3 k.o. Šujica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave na zemljišču parc. št. 881/2 k.o. Ob železnici. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja sekundarne fekalne kanalizacije na zemljišču parc. št. 1587/0 k.o. Čermožiše. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja napušča na zemljišču parc. št. parc. št. 2795/1 k.o. Bitnje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 8.6.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja 20 kV kablovoda na zemljišču parc. št. 2262/6 in parc. št. 319/5 k.o. Trnovo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja NN priključka na zemljišču parc. št. 2864/13 k.o. Štorje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 4.6.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja cestnega priključka na zemljišču parc. št. 1519/6 k.o. Primož, parc. št. 613/1 k.o. 710 - Dvorjane. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja kabelskega jaška na zemljišču parc. št. 1366/2 k.o. 984 - Letuš. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja vodovodnega priključka na zemljišču parc. št. 1431/2 in parc. št. 1438/3 k.o. Podbrdo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja vodovoda na zemljišču parc. št. 1866/1 k.o. Gorenji Logatec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja kabelske kanalizacije na zemljišču parc. št. 2611/59, 2611/1, 2416/10, 2416/1, 2701/4, 2701/2 k.o. 2490 - Postojna in parc. št. 1271/0 k.o. 2488 - Zalog. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja TK voda na zemljišču parc. št. 692/1 k.o. Zgornja Polskava, parc. št. 1659/0 k.o. Radenci, 1233/0 k.o. 41 – Mačkovci, parc. št. 1058/0 k.o. Stara Cerkev, parc. št. 3318/0 k.o. Prosenjakovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja NN priključka na zemljišču parc. št. 455/0 k.o. 72 - Puževci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice vzdrževanja napušča na zemljišču parc. št. 3528/1 k.o. Rače. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja vodovodnega in cestnega priključka na zemljišču parc. št. 462/0 k.o. 612 - Rače. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja cestnega priključka na zemljišču parc. št. 1117/1 k.o. Drtija. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 2.6.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja kanalizacijskega sistema in NN priključka na zemljišču parc. št. 1930/29 k.o. Štalcerji. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja vročevoda na zemljišču parc. št. 363/1 in 1658/1 k.o. 1738 - Dravlje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja vodovoda na zemljišču parc. št. 395/0 k.o. Ožbalt. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja vodovoda na zemljišču parc. št. 135/6, parc. št. 1760/2 obe k.o. 997 – Gotovlje, parc. št. 2075/0, parc. št. 2076/0, parc. št. 2079/0, parc. št. 2080/0 in parc. št. 784/6 vse k.o. 996 - Žalec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 20.5.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja kanalizacijskega priključka na zemljišču parc. št. 1940/2 k.o. Šentvid nad Ljubljano. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava namer o ustanovitvi služnostne pravice, dne 17.5.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. 1464/0 k.o. Spodnje Hoče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektro omrežja na nepremičnini parc. št. 935/0 k.o. 1761 – Dol pri Ljubljani. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1840/2 k.o. 1773 – Dobrunje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 997/2 in 997/5 k.o. Prevoje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice prestavitve vodovoda na nepremičnini parc. št. 863/19 in parc. št. 863/5 k.o. 1380 – Šmarje in prestavitve TK in SN voda na nepremičnini parc. št. 863/19 k.o. 1380 – Šmarje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje komunalnih priključkov na zemljišču parc. št. 2447/20 k.o. Hrpelje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja cestnega in NN priključka na zemljišču parc. št. 402/5 k.o. Šratovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja vodovodnega priključka na zemljišču parc. št. 697/17 k.o. Lešje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje in vzdrževanja fekalne kanalizacije na zemljišču parc. št. 363/1 k.o. 391 – Grajena, parc. št. 368/20 k.o. 389 – Nova vas pri Ptuju in parc. št. 4062/1 k.o. 400 - Ptuj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 25.4.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektro priključka na nepremičnini parc. št. 2872/46 in 2872/52 k.o. Brestovica, parc. št. 1085/0 k.o. Mokronog. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 158/24, 158/28 k.o. 633 - Srednje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje iztoka v površinski odvodnik na nepremičnini parc. št. 2081/0 k.o. 996 - Žalec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK omrežja na nepremičnini parc. št. 4181/2 k.o. Metlika, parc. št. 984/1 in parc. št. 970/4, k.o. 394 – Gerečja vas in parc. št. 1175/1 k.o. Lovrenc na Dravskem polju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1124/5, parc. št. 1124/2 k.o. Zgornji Duplek in parc. št. 597/6 k.o. Dvorjane. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 7.4.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije in elektro priključka na nepremičnini parc. št. 2268/1 k.o. Slivnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje plinovoda na nepremičnini parc. št. 1504/2, 1544/17, 1544/18, 1544/19, 1544/20, 1544/21, 1544/23, 1544/26, 1544/27, 1553/2, 1553/3, 254/8, k.o. 2364 - Godovič. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. 354/0 k.o. 109 – Markišavci, parc. št. 1495/1 k.o. 1131 – Marija Dobje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 715/12 k.o. Juršinci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektrovoda na nepremičninah parc. št. 366/2, 372/7, 359/2, 367/2, 372/2, 382/2, 383/2, 291/35, 1958/8, 404/2, 401/6 k.o. Trnovo, parc. št. 1202/2 k.o. Prihova, parc. št. 5364/7, 5365/7, k.o. 105 – Murska Sobota, parc. št. 2228/0 k.o. Rakičan. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1351/0 k.o. 829 - Dravograd. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije in elektro priključka na nepremičnini parc. št. 673/72 k.o. Škofije. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 465/3 k.o. Štrihovec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 25.3.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 441/1 k.o. Dravci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1370/32, 781/15, 781/17, k.o. Brengova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 1612/1 k.o. Blagovica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje štiri cevne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1625/1 k.o. Radenci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje komunalnega in elektro priključka na nepremičnini parc. št. 27995/1 k.o. Bitnje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 1742/2 k.o. Horjul. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. 857/0 k.o. Kuzma. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 11.3.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 765/25 k.o. Pekel, parc. št. 880/5 k.o. Rogoznica, parc. št. 1190/0 k.o. Vučja vas, parc. št. 1570/13 k.o. Stoperce, parc. št. 840/10 k.o. Spuhlja in parc. št. 1096/1 k.o. Zabovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje industrijskega cevovoda za odpadno sadro na nepremičnini parc. št. 1502/1 k.o. 1083 - Bukovžlak. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. 1212/11 k.o. Žirovnica, parc. št. 1168/1 k.o. Zabreznica, parc. št. 2535/14, k.o. Celje, šarc. št. 2521/3 k.o. Renkovci, parc. št. 5421/0 k.o. Bogojina, parc. št. 817/1 k.o. Korovci, parc. št. 1735/2 k.o. Andrejci, parc. št. 1360/2, parc. št. 491/81 k.o. Šentjur. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega, vodovodnega in kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 414/18 in parc. št. 726/34 k.o. 2076 – Zgornje Jezersko. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 4381/2 k.o. Petelinje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje komunalnih priključkov in elektro priključka na nepremičnini parc. št. 1899/1 k.o. Velika Ligojna, parc. št. 2590/3, 2588/21, 22582/3 k.o. Blatna Brezovica ter cestnega priključka na parc. št. 1899/1 k.o. Blatna Brezovica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK priključka na nepremičnini parc. št. 863/5 in parc. št. 863/19 k.o. 1380 - Šmarje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 4.3.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda na nepremičnini parc. št. 938/2, 367/2 k.o. 2074 - Sorica, parc. št. 338/2, parc. št. 338/3, parc. št. 354/4 k.o. 2202 – Nemški Rovt. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1521/1 in parc. št. 3456/1 k.o. Čepinci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega, meteornega in električnega priključka na nepremičnini parc. št. 3573/2 k.o. Zazid. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2518/1 k.o. 1457 – Ždinja vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda na nepremičnini parc. št. 869/10, 1138/4, 817/17, 1138/5, 887/12, 887/4, 888/8, 1386/0, 1388/0, 1393/0, 872/16, 816/8, 889/26, 1136/4 k.o. 1455 – Bršljin, parc. št. 72/0 k.o. 1456 – Novo mesto. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 4186/1 k.o. Metlika. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 5.2.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda na nepremičnini parc. št. 712/14 k.o. 2206 – Log pod Mangartom in cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 712/14 in 712/3 k.o. 2206 – Log pod Mangartom. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 4.2.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 817/1 k.o. Korovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN in NN voda na nepremičninah parc. št. 905/4 k.o. 2644 – Višelnica II in parc. št. 2046/0 k.o. 2171 - Dovje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 3.2.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka in meteorne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 565/1 k.o. Dobrova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN elektro priključka na nepremičnini parc. št. 332/10 k.o. Medvode. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 2.2.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN elektro priključka na nepremičnini parc. št. 927/1 k.o. Stranje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1840/2 k.o. Dobrunje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 29.1.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičninah parc. št. 233/1 k.o. 900 - Žerjav, parc. št. 232/0 k.o. 900 - Žerjav, parc. št. 547/3 k.o. 906 - Črna, parc. št. 554/5 k.o. 906 - Črna, parc. št. 984/0 k.o. 908 - Javorje in parc. št. 983/1 k.o. 908 - Javorje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN kablovoda na nepremičninah parc. št. 380/37 k.o. 662 - Laznica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestne razsvetljave na nepremičninah parc. št. 2164 k.o. 1577 - Kočevje, parc. št. 2319 k.o. 1577 - Kočevje in parc. št. 730/4 k.o. 1578 - Željne. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne razsvetljave na nepremičninah parc. št. 1065/5 k.o. Dolenja Planina. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 24.1.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 465/5 in parc. št. 471/3 k.o. Senovo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 1943/0 k.o. 1946 - Studenec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 21.1.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 345/3 k.o. Dragomelj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 20.1.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN kablovoda na nepremičninah parc. št. 1455/1, 1455/2, 1455/3, k.o. 2175 – Jesenice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN kablovoda na nepremičninah parc. št. 1294/2 in 1294/3 k.o. Zgornja Pristava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 18.1.2016

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 619/0 in parc. št. 639/0 k.o. Počehova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kanalizacije na nepremičnini parc. št. 947/1 k.o. Novake, parc. št. 1169/2 k.o. Lovrenc na Dravskem Polju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2682/5 k.o. Hrpelje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.