Skoči na vsebino

NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI 2017

Objava z dne 15.3.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 497/4 k.o. 783 Studenica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovoda na nepremičninah parc. št. 18/2 in 19/2, obe k.o. 805 Dobrava pri Radljah. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št.  3486/1 k.o. 140 Črenšovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo SN in NN kablovodov ter optične kanalizacije na nepremičninah parc. št.  901/2 in 901/3, obe k.o. 910 Solčava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 1167/1 k.o. 179 Žepovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 1123/4 k.o. 2666 Selce. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo SN voda na nepremičnini parc. št. 1860 k.o. 2198 Studor. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičninah parc. št. 498/1, 927/35, 509/6 in 520/23, vse k.o. 186 Mele. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo SN voda na nepremičninah parc. št. 1058 k.o. 1575 Stara Cerkec in parc. št. 240/1 k.o. 1573 Mala Gora. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za ureditev državne ceste na nepremičninah parc. št. 647/16 in 747/10, obe k.o. 2325 Miren. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 14.3.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN omrežja na nepremičnini parc. št. 838/3 k.o. 768 Hošnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 13.3.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2491/1 k.o. 1519 Podzemelj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1487/42 k.o. 725 Kot. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2077/21 k.o. 1620 Žimarice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 12.3.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo SN in NN voda na nepremičninah parc. št. 669/14 in 669/15, obe k.o. 920 Mozirje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 9.3.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo 110 kV kablovoda na nepremičninah parc. št. 605/7 k.o. 2715 Cetore, parc. št. 2504/1 in 2505/2, obe k.o. 2626 Izola, in parc. št. 6227/9 k.o. 2628 Malija. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 8.3.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2064 k.o. 693 Miklavž na Dravskem polju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektrovoda na nepremičninah parc. št. 250/686 in 890/4, obe k.o. 1722 Trnovsko predmestje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kanalizacijskega priključka na parc. št. 4062/1 k.o. Ptuj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo javne kanalizacije na parc. št. 1252/60 in 1280 k.o. Štefan. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje zajetja pitne vode na parc. št. 1699 k.o. Studeno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovodnega in telekomunikacijskega voda na parc. št. 1899/8 k.o. Velika Ligojna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo meteorne kanalizacije in vodovoda na zemljišču parc. št. 983/26 k.o. Hmeljčič. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na zemljišču parc. št. 4336/22 k.o. Raka in parc. št. 2749/6 k.o. Tezno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 7.3.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 1424/14 k.o. 1103 Stranice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 6.3.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 363/1 k.o. 391 Grajena. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega voda na nepremičnini parc. št. 3486/1 k.o. 140 Črenšovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega voda na nepremičnini parc. št. 3495 k.o. 140 Črenšovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 2030/18, k.o. 2171 Dovje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega priključka na nepremičninah parc. št. 2470/1 k.o. 1624 Gorenja vas, parc. št. 1779/1 k.o. 1625 Ribnica, parc. št. 1054/4, 5297/1, 5147/2, 5297/2, vse k.o. 1626 Goriča vas, parc. št. 3423/1 k.o. 1627 Prigorica, parc. št. 5238/0 k.o. 1629 Dolenja vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo fekalne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 1852/10 k.o. 60 Vaneča, parc. št. 2243/1 in 2243/2, obe k.o. Sebeborci, parc. št. 573/0 k.o. 108 Nemčavci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo SN kabelske kanalizacije na nepremičninah parc. št. 139/6 in 134/2, obe k.o. 2319 Bukovica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1786/11 k.o. 1698 Pijava Gorica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo SN omrežja na nepremičnini parc. št. 1860 k.o. 2198 Studor. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 2.3.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo meteorne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 735/3, 1041/4 in 1041/29, vse k.o. 1847 Šmartno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 1.3.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 2304/1 k.o. 1696 Rudnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičninah parc. št. 326 k.o. 115 Rankovci in parc. št. 830 k.o. 114 Vanča vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 28.2.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN voda na nepremičninah parc. št. 3524/2 in 3530/8, obe k.o. 1557 Stari trg ob Kolpi. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 26.2.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1244/9 k.o. 2490 Postojna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 22.2.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 1919/1 k.o. 170 Pince. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo SN kablovoda na nepremičnini parc. št. 3964/7 k.o. 400 Ptuj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 21.2.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo plinovodnega priključka na nepremičninah parc. št. 3637 in 3643, obe k.o. Brezovica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 21.2.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo plinovodnega omrežja na parc. št. 1031/8, 1031/6, 1032/11, 1011/116, 1247/27, 1023/5, 1023/1, 1247/17, 1014/42, 1246/25, 1022/71, 1022/72, 1022/50, 1014/52 k.o. 1321 Leskovec, parc. št. 834/23 in parc. št. 834/5 k.o. 1316 Stara vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo javne fekalne kanalizacije na parc. št. 7696/7 k.o. Portorož. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo elektro priključka na parc. št. 991 k.o. 251 Bolehnečici. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kanalizacijskega priključka na parc. št. 4013 k.o. Ptuj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo NN priključka na parc. št. 1515/1 k.o. Gorjuše. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na parc. št. 2749/6 k.o. Tezno in parc. št. 1194/20 k.o. Mali Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 15.2.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičninah parc. št. 96/15, 103/2 in 631/2, vse k.o. 982 Podvin. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo plinovodnega omrežja na nepremičninah parc. št. 518/6, 497/2, 451/10, 483/2, 515/2, 472/4, 472/5, 474/1, 477/4, 485/2, 487/2, 491/2, 496/2, 518/5, 711/1, vse k.o. 1350 Senovo, parc. št. 573/3 k.o. 1357 Brestanica, parc. št. 1132/6 k.o. 1865 Njivice, parc. št. 1013/33, 1013/23, obe k.o. 1381 Boštanj, parc. št. 841/1, 841/3, 842/1, 842/4, vse k.o. 1867 Vrhovo, parc. št. 603/9, 561/1, obe k.o. 1862 Radeče, parc. št. 1066/1 k.o. 1866 Hotemež, parc. št. 312/1, 711/5 in 978/19, vse k.o. 1378 Brezovo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 14.2.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 1041/4, 735/3 in 732/3, vse k.o. 1847 Šmartno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 1202/1 in 444/2, obe k.o. 936 Prihova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 2405/3 k.o. 1541 Loka. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 13.2.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičninah parc. št. 686/1, 2814/2, obe k.o. 161 Hotiza, in parc. št. 3483/8 k.o. 140 Črenšovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičninah parc. št. 3483/13 in 3483/14, obe k.o. 140 Črenšovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 5913/1 k.o. 2494 Košana. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.
 

Objava z dne 12.2.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičninah parc. št. 1796/1, 1132/10 in 591/9, vse k.o. 1753 Vižmarje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN in SN kablovoda s kabelsko kanalizacijo in optike na nepremičninah parc. št. 669/15 in 669/14, obe k.o. 920 Mozirje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 881/1 k.o. 636 Kamnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 9.2.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo komunalnih priključkov na nepremičnini parc. št. 2319 k.o. 1577 Kočevje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 7.2.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 791/1 k.o. 541 Cerkvenjak. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 30.1.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na nepremičninah parc. št. 970/5 k.o. 394 Gerečja vas, parc. št. 865 k.o. 426 Župečja vas in parc. št. 902 k.o. 427 Pleterje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 25.1.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na nepremičninah parc. št. 1590/4, 1590/11, 1588/4, 1931/10, 1588/3, 1587, 1590/10, 282/17, 324/2, 372/2, 1591/6, vse k.o. 2525 Ilirska Bistrica, parc. št. 1101/2, 1101/1 in 1101/4, vse k.o. 2527 Jasen. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 24.1.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje, upravljanja in vzdrževanja fekalne kanalizacije na zemljiščih parc. št. 873/9 k.o. 1060 Strmec pri Vojniku, parc. št. 947/1 k.o. 1054 Novake, parc. št. 1102/5, 1102/1 in 1156 k.o. 853 Šmartno pri Slovenj Gradcu. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.
 
Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje, upravljanja in vzdrževanja fekalne kanalizacije in NN elektrovoda na zemljišču parc. št. 4095/48 k.o. 2276 Deskle. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani
 

Objava z dne 19.1.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektroenergetskega omrežja na nepremičninah parc. št. 1959/24, 1959/25, 1959/26, 1959/27, 1959/4, vse k.o. 2524 Trnovo in parc. št. 1589/1 k.o. 2525 Ilirska Bistrica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 18.1.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro priključka na nepremičnini parc. št. 1104/4 k.o. 1917 Šmartno v Tuhinju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 17.1.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektroenergetsko omrežje na nepremičninah parc. št. 319/5, 351/2, 366/2, vse k.o. 2524 Trnovo, parc. št. 1589/1 k.o. 2525 Ilirska Bistrica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo priključka fekalne kanalizacije in elektro priključka na nepremičnini parc. št. 3495 k.o. 140 Črenšovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo optičnega omrežja na nepremičnini parc. št. 627/7 k.o. 223 Blaguš. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo SN in NN kablovoda na nepremičninah parc. št. 963/1 in 595/3, obe k.o. 973 Rečica ob Paki. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 16.1.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1099/3 k.o. 1583 Gotenica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kolesarske poti na nepremičninah parc. št. 402/3 k.o. 705 Slivnica, parc. št. 1472/1, 1569/1, 1560/1, 1558/1, vse k.o. 696 Spodnje Hoče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 
 

Objava z dne 11.1.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega voda na nepremičninah parc. št. 3320/3 in 2556, obe k.o. 88 Prosenjakovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo nizkonapetostnega omrežja na nepremičnini parc. št. 1066/7 k.o. 247 Logarovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 656/1 k.o. 712 Starše. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijski vod na nepremičninah parc. št. 5464/1 k.o. 2311 Vitovlje, parc. št. 5315/5 in 5315/13, 5315/14, 5315/15 k.o. 2313 Šempas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 
 

Objava z dne 10.1.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 401/23, 401/24 in 401/17, vse k.o. 2041 Visoko. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

Objava z dne 9.1.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 2295 k.o. 1308 Velika Dolina. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

Objava z dne 8.1.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro priključka na nepremičnini parc. št. 863/19 k.o. 1380 Šmarje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo fekalne kanalizacije na nepremičnini 3051/38 k.o. 1322 Krško. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo 20 kV kablovoda na nepremičninah parc. št. 870/4 k.o. 1380 Šmarje in parc. št. 1522/5 k.o. 1379 Sevnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovoda in kanalizacije na nepremičnini parc. št. 2118 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

Objava z dne 5.1.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega, vodovodnega in kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 3524/1 k.o. 2285 Biljana. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1211/1 k.o. 2197 Bohinjska Srednja vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

Objava z dne 4.1.2018

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnih priključkov na nepremičninah parc. št. 1004/1, 2873/11, 1005/1, 2873/10, 1002/2, 1004/3 in 1005/3, vse k.o. 1938 Mengeš. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 27.12.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo NN elektro in vodovodnega priključka na parc. št. 728/6 k.o. Braslovče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo NN priključka na parc. št. 975/10 k.o. 939 Pusto Polje, parc. št. 429/2 k.o. 189 Hercegovščak. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovodnega priključka na parc. št. 727/1, 727/53, 727/54 k.o. Doklece. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na parc. št. 789/1 k.o. 919 Brezje, parc. št. 1453/1, 1453/2, 1453/5, 1453/7 k.o. 696 Spodnje Hoče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kabelske kanalizacije na parc. št. 322 k.o. Bistrica pri Limbušu. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo fekalne kanalizacije na parc. št. 3051/38 k.o. Krško. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Zgornja Polskava, Gabernik, Bukovec in Pokoše na parc. št. 933, 692/1, 692/2 k.o. Zgornja Polskava, parc. št. 346 k.o. Bukovec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo elektronskega komunikacijskega omrežja na parc. št. 547/2 in parc. št. 547/16 k.o. 2358 Spodnja Idrija. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 21.12.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 300 k.o. 536 Gradišče v Slovenskih goricah. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo meteorne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 101/3 k.o. 1141 Rifnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2044 k.o. 693 Miklavž na Dravskem polju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na nepremičninah parc. št. 880/1 k.o. 388 Rogoznica in parc. št. 3984/5 k.o. 400 Ptuj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 2988/1 k.o. 681 Pobrežje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 1782 k.o. 53 Bodonci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 3537/5 in 2866/6, obe k.o. 2663 Mravljevi. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kanalizacijskega priključka na nepremičninah parc. št. 2790/16 in 2790/14, obe k.o. 2597 Osp. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 2988/1 k.o. 681 Pobrežje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičninah parc. št. 1107/2 in 1107/19, obe k.o. 1786 Šmarje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro priključka na nepremičnini parc. št. 7210/6 k.o. 19 Domanjševci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.
 

Objava z dne 20.12.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kolesarske steze na nepremičnini parc. št. 1170/1 k.o. 840 Otiški Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo srednjenapetostnega omrežja na nepremičninah parc. št. 1123/5, 1122/3, 1121/3, 1120/5, 1207/4, vse k.o. 2107 Luže, parc. št. 1700/2, 1742/4, 1699/5, 1697/2, 1640/2, 1639/4, 1639/7, 1643/5, 1749/8, 1749/7, 1644/11, 1608/2, 1609/2, vse k.o. 2108 Velesovo, parc. št. 727/2, 1330/3, 1330/12 in 971/2, vse k.o. 2117 Zgornji Brnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2156/3 k.o. 1717 Velike Lašče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektroenergetskega kablovoda in optike na nepremičninah parc. št. 864/3, 864/5, obe k.o. 1094 Brezen, parc. št. 768/1, 770/1, 664/3, vse k.o. 1096 Stenica, parc. št. 396/1, 388/7, 385/5, 385/7, 385/14, vse k.o. 1095 Vitanje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 455 k.o. 62 Zenkovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektrovoda in vodovoda na nepremičninah parc št. 1399/11, 1399/6, 1350/5, 1399/4 in 1398/5, vse k.o. 851 Legen. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektrovoda in vodovoda na nepremičninah parc št. 1068/1, 1045/9, obe k.o. 850 Slovenj Gradec, in parc. št. 1313/1 k.o. 849 Stari trg. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo optičnega kabla na nepremičnini parc. št. 3132/2 k.o. 2293 Grgar. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN omrežja na nepremičnini parc. št. 316 k.o. 96 Pordašinci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.
 

Objava z dne 19.12.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 291/1 k.o. 586 Podigrac. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

Objava z dne 18.12.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo SN voda na nepremičninah parc. št. 3594/13, 3594/11, 3594/12, 3594/8, 3594/6, 3376/6, 3594/7, 3595/20, vse k.o. 2600 Črni Kal, parc. št. 1612/11, 1612/13, 820/4, vse k.o. 2615 Loka. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

Objava z dne 13.12.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1058/1 k.o. 2032 Reteče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani. 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 3292/2, 1949/4, 1949/3, 1934/35, 1934/34, vse k.o. 2004 Borovnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2864/1 k.o. 854 Podgorje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka in elektro priključka na nepremičnini parc. št. 2517 k.o. 753 Slovenska Bistrica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.
 

Objava z dne 12.12.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega omrežja na nepremičnini parc. št. 349/2 k.o. 551 Močna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kanalizacije za odpadne komunalne vode na nepremičnini parc. št. 1117/1 k.o. 669 Lovrenc na Pohorju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.
 

Objava z dne 11.12.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo priključka kanalizacije odpadnih voda, vodovodnega priključka, telekomunikacijskega priključka in elektroenergetskega priključka na nepremičninah parc. št. 1005/1, 2873/11, 2873/10, 2873/5, vse k.o. 1938 Mengeš. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 8.12.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovoda na nepremičnini parc. št. 1063/1 k.o. 932 Šentjanž. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN priključka na nepremičnini parc. št. 585 k.o. 76 Gorica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1502/7 k.o. 2402 Lože. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1502/7 k.o. 2402 Lože. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.
 

Objava z dne 7. 12. 2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za igradnjo fekalne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 1723/74 in 1723/75, obe k.o. 2595 Škofije. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 6.12.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1942/7 k.o. 1436 Žužemberk. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 5.12.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 3077/1 k.o. 1997 Blatna Brezovica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo pločnika, NN priključka, fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, vodovodnega priključka in TK priključka na nepremičninah parc. št. 979/2 k.o. 564 Šentilj v Slovenskih goricah in parc. št. 465/1 k.o. 582 Štrihovec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 1.12.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo protipoplavnega zidu in meteornega kanala na nepremičnini parc. št. 647/17 k.o. 2325 Miren. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 30.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1456/10 k.o. 2175 Jesenice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 29.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo nizkonapetostnega omrežja na nepremičninah parc. št. 344/5 k.o. 455 Zakl in parc. št. 714/22 k.o. 494 Stanošina. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 963/13 k.o. 692 Spodnji Duplek. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 28.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo nizkonapetostnega voda, voda meteorne kanalizacije, voda fekalne kanalizacije, vodovoda in cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1464/2 k.o. 2200 Bohinjska Bistrica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 27.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 974/1 k.o. 556 Gočova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 966/7 k..o. 1178 Rogatec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektrovoda na nepremičninah parc. št. 2204/5, 2040/10, 2040/11, 2440/4 in 2204/6, vse k.o. 1325 Senuše. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 23.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega omrežja na nepremičnini parc. št. 644/1 k.o. 793 Vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega voda na nepremičnini parc. št. 1957/1 k.o. 2524 Trnovo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo 20kV voda na nepremičninah parc. št. 1780/1, 1780/11, obe k.o. 2595 Škofije, parc. št. 6375/14, 6367/4, obe k.o. 2604 Bertoki. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 22.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kanalizacijskega, vodovodnega, električnega in telekomunikacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 1135/19 k.o. 1454 Daljnji Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN omrežja na nepremičnini parc. št. 1347/1 k.o. 1120 Zgornje Laže. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo priključnega plinovoda na nepremičnini parc. št. 2661 k.o. 2357 Idrija - mesto. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 22.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnih priključkov na nepremičnini parc. št. 348/1 k.o. 477 Medribnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št .808/8 k.o. 2306 Rožna Dolina. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN omrežja na nepremičnini parc. št. 3178/3 k.o. 105 Murska Sobota. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 953, k.o. 671 Kumen. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo plinovodnega omrežja na nepremičninah parc. št. 547/3, 547/7, 61/36 in 61/38, vse k.o. 906 Črna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN elektrovoda na nepremičnini parc. št. 1456/10 k.o. 2175 Jesenice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 3459/1 k.o. 2447 Senožeče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1400/6 k.o. 2344 Cerkno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kanalizacijskega priključka na nepremičninah parc. št. 154/20, 1135/1 in 176/2, vse k.o. 2247 Poljubinj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.
 

Objava z dne 21. 11. 2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo NN priključnega kablovoda na parc. št. 957, 989/50, 989/59 k.o. 1428 Zagorica in parc. št. 657/2 k.o. 1818 Podboršt. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo javnega vodovoda na parc. št. 1088/9 k.o. Krašce in parc. št. 1425/2 k.o. 2008 Rovte. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 17.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1058/1 k.o. 2032 Reteče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičninah parc. št. 1140/3, 1141/2, 459, vse k.o. 107 Martjanci, parc.št. 403/1, 404/3, 404/4, 405/5, 405/4 in 589, vse k.o. 108 Nemčavci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 16.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo fekalne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 2150/3 k.o. 1662 Selšček, parc. št. 2118 k.o. 1661 Begunje pri Cerknici, parc. št. 2740/3 in 2740/7, obe k.o. 1676 Cerknica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovoda na nepremičnini parc. št. 1963/7 k.o. 1056 Dobrna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 15.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo plinovodnega omrežja na nepremičninah parc. št. 547/3 in 547/7, obe k.o. 906 Črna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kanalizacije na parc. št. 3097/1 k.o. Stara vas in parc. št. 1338/1, 1317/2, 1325/4 k.o. 2118 Cerklje in parc. št. 1050/2 k.o. 2110 Grad, parc. št. 854/20, 854/33, 854/44 k.o. 2147 Križe. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje, upravlljanja in vzdrževanja:
- napajalnega elektro SN kablovoda (parc. št. 3177/6 k.o. 1994 Dobrova, parc. št. 2708/5 k.o. 1994 Dobrova, parc. št. 1029/3 k.o. 1995 Podsmreka),
- TK voda (parc. št. 1029/3 k.o. Podsmreka, parc. št. 2709/5, 2708/5 k.o. 1994 Dobrova),
- plinskega priključka (parc. št. 3177/6 k.o. 1994 Dobrova, parc. št. 1029/3 k.o. 1995 Podsmreka),
- vodovodnega priključka (parc. št. 2709/5 in parc. št. 2708/5 1994 Dobrova)
Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 14.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK omrežja na nepremičnini parc. št. 460/1 k.o. 666 Činžat. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kolesarske poti Spodnje Hoče – Slivnica na nepremičninah parc. št. 402/3 k.o. 705 Slivnica, parc. št. 1472/1, 1569/1, 1560/1, 1558/1, vse k.o. 696 Spodnje Hoče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo voda fekalne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 1221/5, 772/16, 735/14, 735/13, vse k.o. 1986 Polhov Gradec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 10.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za NN kablovoda na nepremičnini parc.št. 1472/1 k.o. 713 Zlatoličje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 9.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN kablovoda na nepremičninah parc. št. 177/9 in 1124/8, obe 684 Zgornji Duplek. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN kablovoda na nepremičninah parc. št. 2023/4 k.o. 1785 Sela, parc. št. 1022/5 k.o. 1784 Stranska vas, parc. št. 2219/5, 2102/1, 2210/6, vse k.o. 1783 Grosuplje – Naselje, parc. št. 1668/2, 1668/7, 1668/5, 1655/5, vse k.o. 2642 Grosuplje, parc. št. 2268/5, 1352/4, 2258/5, 2257/2, vse k.o. 1790 Slivnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 8.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK kabelske kanalizacije na nepremičninah parc. št. 1570/13 k.o. 502 Stoperce. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 7.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN omrežja na nepremičnini parc. št. 1464/1 k.o. 1121 Zbelovska Gora. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo 110 kV kablovoda na nepremičninah parc. št. 861/2, 872/3, 854/4, 451/4, 453/6, 455/3, 457/3, 9126, 452, vse k.o. 2315 Šempeter, parc. št. 115/5 in 117/4, obe k.o. 2316 Vrtojba. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 6.11.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK omrežja na nepremičnini parc. št. 5034/1 k.o. 89 Selo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK omrežja na nepremičnini parc. št. 1142 k.o. 723 Podova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo optičnega omrežja na nepremičnini parc. št. 7700 k.o. 17 Šalovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kanalizacijskega priključka in cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1378/2 k.o. 709 Loka pri Rošnji. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 30. 10. 2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 821 k.o. 2307 Stara Gora. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN kablovoda na nepremičninah parc. št. 26/7, 26/12, 26/13, 27/11, 48/4, 48/7, 48/9, 48/10, 48/12, 49/1, 49/5, 49/7, 51/2, 348/6 in 348/2, vse k.o. 495 Kozminci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo KKS omrežja na nepremičninah parc. št. 1330/1 k.o. 259 Ljutomer in parc. št. 840/1 k.o. 258 Cezanjevci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektrovoda in TK voda na nepremičnini parc. št. 2129, k.o. 1660 Unec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 24.10.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo optičnega omrežja na parc. št. 1106/2 k.o. 125 Murski Črnci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo NN elektro priključka in postavitve polnilne postaje za električna vozila na parc. št. 2499/4 k.o. Slovenska Bistrica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnih priključkov na parc. št. 958/6 k.o. 1032 Šentrupert. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo NN priključnega voda na parc. št. 264/12 k.o. 999 Gorica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na parc. št. 1975/8 k.o. Vipava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo komunalnih priključkov na parc. št. 1453/2, 1453/7, 1473/8, 1469/1, 1449/7, 1130/6, 1449/6, 794/1, 1474/28 k.o. 696 Spodnje Hoče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 23.10.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 951/1 k.o. 778 Brezje pri Poljčanah in izgradnjo kanalizacije na nepremičninah parc. št. 390/2 in 399/2, obe k.o. 778 Poljčane. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektrovoda na nepremičnini parc. št. 1183/6 k.o. 992 Polzela. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega kablovoda na nepremičninah parc. št.  1123/4 in 1123/5, obe k.o. 2666 Selce. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega kablovoda na nepremičninah parc. št. 93 in 455, obe k.o. 62 Zenkovci, in parc. št. 1782 k.o. 53 Bodonci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 1228/4, 2217/7, 1227/8, 1226/5, vse k.o. 1783 Grosuplje-Naselje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 19.10.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 3173/1 in 1038/5, obe k.o. 105 Murska Sobota. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK omrežja na nepremičninah parc. št. 1756/5, 1506/5, 1506/3, 1507/6, 1755/19, 1839/1, vse k.o. 2017 Dolenji Logatec, parc. št. 1825/11, 1825/12, 1825/18, 1825/19, 1826/2, 1827/2, 1827/3, 1825/10, 1052/3, 1825/1, 1866/3, 73/2, 1866/2, 1866/1, vse k.o. 2015 Gorenji Logatec, parc. št. 1664/5, 1219/3, 1667/1, 1696, 1664/11, 1664/1, 1695, vse k.o. 2016 Blekova vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2254/1 k.o. 1705 Preserje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 18.10.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo SN voda na nepremičnini parc. št. 1946/80 k.o. 2304 Nova Gorica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter javne razsvetljave na nepremičninah parc. št. 846/1, 21/13, 21/12, 540/4, vse k.o. 181 Apače. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 17.10.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za sanacijo obstoječega vročevoda nepremičnini parc. št. 3584/3 k.o. 964 Velenje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za preureditev obstoječega priključka na državno cesto na nepremičninah parc. št. 1228/4, 2217/5, 1227/8, 1226/5, vse k.o. 1783 Grosuplje Naselje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 13.10.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega voda na nepremičninah parc. št. 955/4, 1025/2, 1618/30, 956/4, 956/3, 1024/2, 1618/13, vse k.o. 2281 Šmartno, in parc. št. 3524/1 k.o. 2285 Biljana. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 3844/22 in 3844/24, obe k.o. 1640 Retje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 12.10.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1570/13 k.o. 502 Stoperce. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1183/2 k.o. 2042 Zminec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK omrežja na nepremičnini parc. št. 566/1 k. o. 884 Farna vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za posodobitev TK omrežja na nepremičnini parc. št. 1832 k.o. 665 Ruše. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnjo cestnega priključka in komunalnih priključkov na nepremičnini parc. št. 1688/1 k.o. 2208 Koritnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 11.10.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo povezovalnega vodovoda na nepremičninah parc. št. 430/6, 430/5, 395/5, *45/3, 377/14, *45/2, 377/3, 375/5, 352/3, 430/4, 341/4, *36/2, 341/5, vse k.o. 806 Zgornja Vižinga, parc. št. 30/2, 30/3, 717/2, 33/2, 35/5, 34/2, 35/12, 35/13, 318/7, 322/9, 323/6, 324/4, 326/5, 327/2, 330/2, vse k.o. 805 Dobrava, parc. št. 904/3, 524/2, 523/2, 521/2, vse k.o. 804 Radlje ob Dravi, parc. št. 141/10, 221/1, 216/19, 216/20, 216/2, 216/8, 216/17, 200/4, 215/3, vse k.o. 803 Spodnja Vižinga, parc. št. 630/10, 644/1, 604/43, 604/45, vse k.o. 793 Vas, in parc. št. 751/1 k.o. 802 Kozji Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 216/20, k.o. 803 Spodnja Vižinga. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega voda na nepremičninah parc. št. 602/1 k.o. 1751 Tacen, parc. št. 499/1 in 548/10, obe k.o. 1750 Šmartno pod Šmarno goro. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 10.10.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kablovoda 1 kV na nepremičnini parc. št. 982/2, 982/4, 1265 Volčje, parc. št. 671/9, 671/3 k.o. 1262 Zgornja Pohanca. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kanalizacijskega priključka na parc. št. 124/4 k.o. Zgornja Vižinga. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo meteorne kanalizacije na parc. št. 1244/9 k.o. Postojna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo javne kanalizacije na parc. št. 13/1, 1363/8, 1363/1, 219/6, 219/9 k.o. 2029 Stari Dvor, parc. št. 1208/3 in 1006/3 k.o. Suha. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1786/11 k.o. 1698 Pijava Gorica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cevovoda na nepremičnini parc. št. 699/1 k.o. 407 Moškanjci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 9.10.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1128/3 k.o. 397 Hajdina. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 348/1 k.o. 477 Medribnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 725/1 k.o. 276 Razkrižje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega voda na nepremičnini parc. št. 643/9 k.o. 1898 Mekinje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo prehoda za pešce z osvetlitvijo na nepremičninah parc. št. 1534/1, 1541 in 1542, vse k.o. 2593 Oltra. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 6.10.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo 2 x 110 kV kablovoda na nepremičnini parc. št. 238/1 k.o. 1298 Trnje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo pločnikov v Rečici ob Paki na nepremičnini parc. št. 959/1 k.o. 973 Rečica ob Paki. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektrovoda, tlačnega voda fekalne kanalizacije in individualnega cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 3587/1 k.o. 1540 Dobliče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 2500/2 k.o. 753 Slovenska Bistrica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 5236 k.o. 1527 Semič. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 6.10.2017

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na parc. št. 3615/1 k.o. 1724 Brezovica in parc. št. 262/10 k.o. Janežovski Vrh, parc. št. 1345/14 k.o. 565 Selnica ob Muri. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

 Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na parc. št. 420/7 k.o. Selnica ob Muri. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje komunalnih priključkov na parc. št. 3177/7, 2708/5, 3177/6 k.o. 1994 Dobrova in parc. št. 1029/3 k.o. 1995 Podsmreka. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo hodnika za pešce s cestno razsvetljavo in objekti na nepremičninah parc. št. 839 k.o. 1276 Globoko in parc. št. 785/1, 785/2, obe k.o. 1277 Mali Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo NN priključka, vodovodnega priključka, tlačnega priključka na fekalno kanalizacijo, topolovoda in priključka na komunikacijsko omrežje na nepremičninah parc. št. 1202/1 in 449/1, obe k.o. 936 Prihova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za rekonstrukcijo cestne priključka na nepremičnini parc. št. 7171/1 k.o. 1909 Šmarca. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 4.10.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo širokopasovnih telekomunikacijskih inštalacij na nepremičninah parc. št. 1147/3, 1117/1, 1129/1, vse k.o. 669 Lovrenc na Pohorju. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 765/25 k.o. 779 Pekel. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo priključka fekalne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 1696/2, 822/3, 1682/1 in 1686/2 k.o. 2028 Dorfarje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 25. 9. 2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20 kV kablovoda na parc. št. 1102/5 k.o. 853 Šmartno pri Slovenj Gradcu. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 22.9.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega priključka na parc. št. 150 in parc. št. 1437/33 k.o. 1625 Ribnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega priključka na parc. št. 411/4 k.o. Slivnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 15.9.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1480/32 k.o. 1312 Pleterje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 14.9.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovodnega omrežja na nepremičninah parc. št. 1703/30, 1793/32 1703//50, 1703/51, 1703/9, 1703/53, 1703/8, 1703/54, 1703/58, 1703/60, vse k.o. 1402 Selo – Mirna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 13.9.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo 20 kV kablovoda na nepremičnini parc. št. 222/2 k.o. 885 Poljana. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo toplovodnega omrežja na nepremičnini parc. št. 2611/59 k.o. 2490 Postojna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo elektroenergetskega kablovoda na nepremičnini parc. št. 1703/13 k.o. 1402 Selo - Mirna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 11.9.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo skupinskega priključnega plinovoda na nepremičnini parc. št. 3533/2 k.o. 1724 Brezovica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 927/1 k.o. 1893 Stranje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 7.9.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo javne razsvetljave, meteorne kanalizacije, pločnika, vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije na zemljišču parc. št. 537/1 k.o. 1201 Zadrže. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 1.9.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo elektrovoda in fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 3587/1 k.o. 1540 Dobliče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka in komunalnega voda na nepremičnini parc. št. 3522/32 k.o. 2612 Sveti Anton. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo fekalne kanalizacije, elektrovoda in vodovoda na nepremičninah parc. št. 1371/1 in 1371/2, obe k.o. 1759 Podgorica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 31.8.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na parc. št. 2101/16 in 2101/17 k.o. 1076 – Medlog in kanalizacije na parc. št. 1537/14 k.o. Medlog. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje povezovalnega cevovoda na parc. št. 354/3 k.o. Zgornja Vižinga in parc .št. 141/7 k.o. Spodnja Vižinga. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 29.8.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo NN omrežja na nepremičnini parc. št. 643 k.o. 204 Janžev Vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 25. 8. 2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 5236 k.o. 1527 Semič. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 24. 8. 2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje podporne konstrukcije za zaščito predvidenega vodovoda – povezava vodovodnih sistemov Muta - Gortina na nepremičnini parc. št. 417 k.o. 809 Zgornja Gortina. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 909 k.o. 2169 Kranjska Gora. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka za dovoz na parkirišče ob pokopališču Sv. Tomaž na nepremičnini parc. št. 572/2 k.o. Tomaž. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje ADSS optičnega kabla na obstoječem 2x20 kV daljnovodu na nepremičnini parc. št. 1580/18 k.o. 1810 Stična. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kablovoda na nepremičnini parc. št. 1369 k.o. Selce in parc. št. 1723/74 k.o. Škofije. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektro priključka na nepremičnini parc. št. 3177 k.o. 1398 Bistrica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 23.8.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za posodobitev TK omrežja na nepremičnini parc. št. 443/2 k.o. 813 Vuzenica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije na parc. št. 1398/1 k.o. 851 Legen. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na parc. št. 1308/1 k.o. Cogetinci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije na parc. št. 1331/1 k.o. Cerkno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na parc. št. 601/7 in 370/6 k.o. 2318 Bilje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije na parc. št. 1979 k.o. Dobrna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN priključka na parc. št. 1297/3 k.o. 9 Martinje, parc. št. 827/1 k.o. Svetinci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje sanitarne kanalizacije na parc. št. 1756/1 k.o. 2003 Verd. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje brvi za kolesarje na parc. št. 1296/1 k.o. Savica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije in NN priključnega kablovoda na parc. št. 788/33 k.o. Šentlenart. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN kablovoda na parc. št. 725/1 k.o. Razkrižje. parc. št. 3027/1 in 3020/15 k.o. Lokavec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 22.8.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo daljnovoda 2-krat 110 kV na nepremičninah parc. št. 1647/1 k.o. 2448 Gornje Vreme, parc. št. 911/4 k.o. 2516 Kilovče in parc. št. 1131/50 k.o. 2531 Zarečje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 21.8.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovodnega priključka, NN priključka ter ureditve tlakovanega dostopa in obstoječega dovoza na nepremičninah parc. št. 2033/1 in 1388/4, obe k.o. 1996 Log. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo elektroenergetskega kablovoda in optike na nepremičnini parc. št. 1649 k.o. 1061 Višnja vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 17.8.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za ureditev državne ceste na nepremičnini parc. št. 768/1 k.o. 1316 Stara vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za ureditev NN omrežja na nepremičninah parc. št. 8/3, 8/7, 10/3, 10/4, 11/5, 11/6, 22/4, 22/5, 25/10, 349/19, 349/25, 22/3, 23/2, 26/12, 348/8, 348/7, 348/6, vse k.o. 495 Kozminci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo fekalne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 727/3, 728/1, 731/1, 732/1, 2810/1, 2812/1, 733/1, vse k.o. 161 Hotiza. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 14.8.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo telekomunikacijskega voda na nepremičninah parc. št. 2382/3, 2114/3, 2114/2, 2113/4, vse k.o. 2604 Bertoki. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo optičnega omrežja na nepremičnini parc. št. 1963 k.o. 59 Moščanci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo optičnega omrežja na nepremičninah parc. št. 164 k.o. 114 Vanča vas in parc. št. 326 k.o. 115 Rankovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za rekonstrukcijo obstoječega omrežja KKS in gradnjo pločnika, javne razsvetljave ter rekonstrukcijo regionalne ceste na nepremičninah parc. št. 725/1 k.o. 276 Razkrižje, parc. št. 692, 693, obe k.o. 277 Šafarsko, parc. št. 586, 587/1, obe k.o. 278 Gibina. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 259/6 k.o. 462 Dolane. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo TK kablovoda na nepremičnini parc. št. 1376/13 k.o. 520 Benedikt. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 9.8.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kanalizacijske cevi, vodovodnega priključka, elektro kabla in plinovoda na nepremičnini parc. št. 900/20 k.o. 1937 Homec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 7.8.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovodnega omrežja na nepremičninah parc. št. 17&2 in 158/5, obe k.o. 2364 Godovič. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo plinovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1071/7 k.o. 2116 Spodnji Brnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 3.8.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo primarnega in sekundarnega vodovoda na nepremičninah parc. št. 2033/1 in 1389/5, obe k.o. 1996 Log. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 2.8.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo obojestranskih avtobusnih postajališč Bevško s pločniki, prehodom za pešce in cestno razsvetljavo na nepremičnini parc. št. 1906/1 k.o. 1871 Trbovlje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 27.7.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo elektro kabelsko kanalizacijo na nepremičninah parc. št. 1246/3, 810/20, 811/5, 811/6, 813/5, 813/6, vse k.o. 1729 Šmartno ob Savi, parc. št. 1466/31, 1466/16, 1466/15, 1466/14, 1466/13, 1466/32, 1466/25, 842/6, 842/7, 850/5, 870/3, 872/3, 850/6, 858/4, 870/2, vse k.o. 1771 Zadobrova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 1294/2 in 1294/3, obe k.o. 445 Zgornja Pristava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za dostop, izgradnjo in vzdrževanje podzemnega elektroenergetskega voda na nepremičninah parc. št. 6101/10, 6095/71, 2778/10, vse k.o. 2455 Sežana. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestne razsvetljave na nepremičnini parc. št. 1274/48 k.o. 1446 Gorenje Polje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 26.7.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1175/1 k.o. 69 Cankova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje komunalne infrastrukture na parc. št. 481 in 483 k.o. 999 Gorica in TK cevne kanalizacije na parc. št. 481 k.o. 999 Gorica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda in fekalne kanalizacije na parc. št. 1029/89, 1029/7, 1029/39, 1029/49, 1029/51, 1029/52, 1029/57, 1029/58, 1029/59, 1029/60, 1029/61, 1029/69, 1029/70, 1029/74, 1029/75, 1029/76, 180/2, vse  k.o. 2352 – Spodnja Kanomlja. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na parc. št. 406/15 k.o. Stari Log. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 25.7.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo plinovodnega omrežja na nepremičninah parc. št. 2217/5, 2210/6 in 2231/12, vse k.o. 1783 Grosuplje naselje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na državno cesto in vodovodnega priključka na nepremičninah parc. št. 408/2, 410/2 in 1585/2, vse. k.o. 1961 Trzin. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kanalizacijskega omrežja na nepremičninah parc. št. 1380/2, 1412/47, 1412/56, 1419/16, 1419/19, 1419/23, 1419/4, 1419/5, 1419/7, 1422/1, 351/9, 361/11, 361/15, 361/9, 378/3 in 378/4, vse k.o. 1467 Družinska vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za ureditev prehoda za pešce na nepremičnini parc. št. 3588/1 k.o. 964 Velenje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 24.7.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 124/4 k.o. 806 Zgornja Vižinga. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo 110 kV daljnovoda na nepremičnini parc. št. 2043/4, k.o. 1470 Dobrava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo 110 kV kablovoda na nepremičnini parc. št. 3802 k.o. 1737 Tabor. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 19.7.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovodnega omrežja in cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1420/6 k.o. 2057 Gorenja vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo fekalnega priključka in NN priključka na nepremičninah parc. št. 1327/2, 1339/1, obe k.o. 1237 Pilštanj, parc. št. 1776 k.o. 1235 Drensko Rebro. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 17.7.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 4037/8 k.o. 2600 Črni Kal. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje optičnega omrežja na parc. št. 1228, 1229/1, 1169/1 k.o. 1460 Šentpeter, parc. št. 1419/5, 1419/16, 1419/19, 1380/8 k.o. 1467 Družinska vas, parc. št. 1732 in 1254/37 k.o. 1470 – Dobrava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektro voda na parc. št. 869/1 k.o. Senično, parc. št. 1510 k.o. Logarovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na parc. št. 4446/1 k.o. 1496 Podturn. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda in kanalizacije na parc. št. 4186/15 in parc. št. 4137 k.o. 1515 - Metlika. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na parc. št. 692/1 in 692/2 k.o. Zgornja Polskava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektrovoda na parc. št. 2646/1, 2648/1 k.o. Dolenja vas in parc. št. 1054/2 k.o. Senadole. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na parc. št. 970/1 k.o. Spodnja Kanomlja. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN priključka na parc. št. 945/5 in 945/6 k.o. 1759 – Podgorica, 590/12, 590/21, 588/15, 587/25, 587/24 k.o. 1695 Karlovško Predmestje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na parc. št. 719/1 in 721/5 k.o. Brstje, vodovodnega priključka na parc. št. 826/3, 721/5 k.o. Brstje in 4055/5 k.o. Ptuj ter TK priključka na parc. št. 719/1 k.o. Brstje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 13.7.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1371/1 k.o. 1759 Podgorica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 11.7.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za zamenjavo 20 kV kablovoda na nepremičnini parc. št. 2217/5 k.o. 1783 Grosuplje - naselje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 11.7.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovoda na nepremičnini parc. št. 1361 k.o. 1741 Vodice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo TK kabelske kanalizacije na nepremičninah parc. št. 1330/12, 904/2, 905/2, 907/2, 920, 919, 918, 916, 1331/11, 963/2, 964/2, 965/2, 966/2, 967/2, 969/3, 969/5, 970/1, 971/2, 1319/4, vse k.o. 2117 Zgornji Brnik, parc. št. 1141/3, 2194/4, 1141/2, 1143/2, 1144/2, 1145/2, 1148/4, 1149/6, 1148/2, 1293/10, 1149/2, 1150/1, 1154/2, 1162/2, 1292/2, 1155/2, 1158/2, 1156/4, 1126/2, 1125/2, 1293/8, 1124/2, 1124/3, 1149/3, vse k.o. 2118 Cerklje, parc. št. 1607/15, 1607/12, 1607/9, 1607/6, 1609/2, 1608/2, 1644/11, 1638/2, 1626/2, 1643/5, 1697/2, 1742/4, 1700/2, vse k.o. 2108 Velesovo, parc. št. 1210/2, 1146/5, 1123/5, 1122/3, 1120/5, vse k.o. 2107 Luže. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 7.7.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo plinovodnega omrežja na nepremičninah parc. št. 798/26, 798/12, 819/1 in 834/22, vse k.o. 1316 Stara vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 6.7.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo javnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 1703/13, k.o. 1402 Selo-Mirna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo pločnika in cestne razsvetljave na nepremičninah parc. št. 897/1 in parc. št. 897/2, obe k.o. 897 Nevlje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 5.7.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kabelske kanalizacije na nepremičninah parc. št. 617/1, 181/1, 180/1, 175/1, 176/2, 175/2, 174/1, 173/1, 171/1, 170/2, 228/1, 229/1, 236/1, 238/1, 258/1, 267/1, 184/1, 179/1, 172/1, 167/1, 168/1, 225/1, 230/1, 235, 237/1 in 618/8, vse k.o. 2252 Čiginj, in parc. št. 757/2, 1681/1, 755/2, 755/3, 755/5, 701/3, 703/2, 702/2, 702/3 in 1679, vse k.o. 2249 Volče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 2823/1 k.o. 1700 Ig. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 3.7.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo voda fekalne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 1131/1, parc. št. 1131/2, obe k.o. 1053 Loka, in parc. št. 1386/1, k.o.1051 Verpete. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo sistema fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovoda na nepremičninah parc. št. 2952, parc. št. 2987, parc. št. 2980/7, parc. št. 3020/15, parc. št. 3027/1, parc. št. 2985/1, parc. št. 2985/2, parc. št. 2739/3, parc. št. 2739/5, vse k.o. 2381 Lokavec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 28.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1047 k.o. 1452 Velika Loka. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovoda na nepremičninah parc. št. 105/1 in parc. št. 105/6, obe k.o. 444 Bolečka vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 26.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za vzdrževanje in upravljanje javnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 1189/6, 147/2 in 148/2 vse k.o. 2042 - Zminec, parc. št. 954/12, 954/11, 954/14, 954/10, 926/12, 1195/9, 901/2, 906/4 in 906/7 vse k.o. 2030 – Suha in parc. št. 29/72, 29/73, 29/76, 29/77, 964, 965, 29/69, 29/68, 809/2, 809/3 in 810/2 vse k.o. 2034 – Puštal. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 2624/14 in parc. št. 2624/18 k.o. 1584 Draga. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN omrežja in NN priključka na nepremičnini parc. št. 653, 663/1, 664/12, 664/13 k.o. 1229 Podčetrtek. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1657/2 in parc. št. 1146/2 k.o. Hinje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 2486/1 k.o. Slovenska Bistrica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter prazne TK cevne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1738/6 k.o. 1514 - Rosalnice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 2490/1, 2490/4, 1442/2, 1437/2, 1410/2, 2528/2, 1398/44, 1398/47 k.o. 2478 Hrašče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na parc. št. 680/25 k.o. Spodnje Hoče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje prenosnega plinovoda na parc. št. 411/4, 411/35, 411/5, 411/1, 411/34, 411/33, 411/6, 411/7, 411/8, 411/30, 411/9, 411/10, 411/38, 411/11, 411/12, 411/13, 411/28, 411/27, 411/15, 411/25, 411/24, 411/23, 411/22, 411/21, 411/19, 411/18, 411/17, 411/20 vse k.o. 705 Slivnica, parc. št. 627/24, 627/5, 627/6, 627/7, 627/8, 627/9, 627/10, 627/11, 627/2, 627/13, 627/14, 627/15, 627/23, 627/16, 627/18, 627/1 vse k.o. 706 Orehova vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na parc. št. 1711/1 k.o. 2182  Doslovče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega priključka na parc. št. 669/3 in 3368/3 k.o. 1704 Kamnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega priključka na parc. št. 411/35, 411/34, 411/33, 411/6, 411/38, 411/28, 411/27, 411/25, 411/24, 411/23, 411/22, 411/21, 411/19, 411/18, 411/20 vse k.o. 705 Slivnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN elektro priključka na parc. št. 8280/3 k.o. 146 Dobrovnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na parc. št. 240/1 k.o. 1573 – Mala Gora in parc. št. 406/1, 406/2, 406/15 k.o. 1570 – Stari Log, parc. št. 529 k.o. Zgornja Muta. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 23.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka in meteorne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1047 k.o. 1452 Velika Loka. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo plinovoda na nepremičninah parc. št. 3440/8 k.o. 2315 Šempeter, parc. št. 117/4 in parc. št. 115/5, obe k.o. 2316 Vrtojba. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo TK omrežja na nepremičnini parc. št. 3289/1 k.o. 162 Kapca. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 1175 k.o. 69 Cankova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo TK kabelske kanalizacije na nepremičninah parc. št. 2405/3, parc. št. 2405/6, parc. št. 2405/8 in parc. št. 2405/9, vse k.o. 1541 Loka. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo TK voda na nepremičninah parc. št. 1344/1, parc. št. 1326/3, parc. št.557/3, parc. št. 1326/15, vse k.o. 2387 Selo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 3468/3 k.o. 2315 Šempeter. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1310/2 k.o. 717 Fram. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 22.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in nadzor meteorne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 4988/11 k.o. 1549 Tanča Gora. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovoda in elektrovoda na nepremičnini parc. št. 2129 k.o. 1660 Unec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 4412/20 k.o. 1473 Gradišče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega in elektro priključka na nepremičninah parc. št. 1345/7 parc. št. 1345/16, obe k.o. 565 Selnica ob Muri, in parc. št. 1547/8 k.o. 563 Ceršak. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovoda in fekalne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 150/0 in parc. št. 1437/33, obe k.o. 1625 Ribnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega voda na nepremičnini parc. št. 1162/21, k.o. 1719 Lužarji. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega voda na nepremičnini parc. št. 4068/1 k.o. 1711 Turjak. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN priključka na nepremičninah parc. št. 653, parc. št. 663/1, parc. št. 664/12 in parc. št. 664/13, vse k.o. 1229 Podčetrtek. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za obnovo NN omrežja na nepremičnini parc. št. 1782, k.o. 53 Bodonci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo voda fekalne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 1131/1, parc. št. 1131/2, obe k.o. 1053 Loka, in parc. št. 1386/1 k.o. 1051 Verpete. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1144/3 k.o. 614 Spodnji Jakobski Dol. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 21.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za postavitev transformatorske postaje in položitev NN kablovoda s kabelsko kanalizacijo ter optike na nepremičnini parc. št. 1355/1 k.o. 963 Lokovica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za rekonstrukcijo križišča na nepremičninah parc. št. 402/3 in parc. št. 402/4, obe k.o. 705 Slivnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 20.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo sekundarne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1328/13 k.o. 1741 Vodice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 1089/8 k.o. 385 Podvinci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 19.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo voda fekalne in meteorne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1620/1 k.o. 1115 Slovenske Konjice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo TK priključka na nepremičnini parc. št. 2242 k.o. 2175 Jesenice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 16.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za rekonstrukcijo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 735 k.o. 227 Terbegovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega voda na nepremičnini parc. št. 1054/12 k.o. 2300 Trnovo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 3144/1 k.o. 1494 Jurka vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 15.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo 20kV priključka na nepremičninah parc. št. 1866/1, parc. št. 1866/2 in parc. št. 1866/3, vse k.o. 2015 Gorenji Logatec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo nizkonapetostnega kablovoda na nepremičninah parc. št. 2823/1 k.o. 1700 Ig. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo telekomunikacijskega voda na nepremičninah parc. št. 481/2, parc. št. 7667/4, parc. št. 481/4, parc. št. 7954/5, parc. št. 7772/1, parc. št. 7762, parc. št. 7667/3 in parc. št. 7700/2, vse k.o. 2335 Dornberk. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo, obratovanje, rekonstrukcijo, vzdrževanje in nadzor plinovoda na nepremičninah parc. št. 1071/8 in 587/8, obe k.o. 1455 Bršljin. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 5792/11, parc. št. 5792/10, parc. št. 5792/9 in parc. št. 6377/1, vse k.o. 2604 Bertoki. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo NN priključka na nepremičnini parc. št. 1101/6 k.o. 861 Dobrava pri Šmartnem. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 7.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovoda na nepremičnini parc. št. 349/1, k.o. 807 Spodnja Muta. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovoda na nepremičnini parc. št. 2907/5, k.o. 2560 Hrpelje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo vodovoda na nepremičninah parc. št. 1963, k.o. 59 Moščanci, parc. št. 1852/2, parc. št. 1852/7, parc. št. 1852/9, parc. št. 1852/10, parc. št. 2300, vse k.o. 60 Vaneča. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo TK kabelske kanalizacije in posodobitev telekomunikacijskega omrežja na nepremičninah parc. št. 2987/1 k.o. 1502 Dole, parc. št. 5656/1, parc. št. 1721/4, parc. št. 1720/4, parc. št. 1718/2, parc. št. 5684/6, parc. št. 127/4 k.o. 1505 Bušinja vas, parc. št. 4901/2, parc. št. 4901/5 in parc. št. 4943/2 k.o. 1506 Lokvica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za zamenjavo električnega kabla za NN priključek, izvedbo javne razsvetljave in gradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 4472/1, k.o. 2459 Lokev. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in nadzor zemeljskega NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 1140/3 k.o. 107 Martjanci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja na nepremičninah parc. št. 402/5, parc. št. 402/1, parc.št. 402/3, parc. št. 402/4, vse k.o. 705 Slivnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo optične kabelske kanalizacije na nepremičninah parc. št. 863/11, parc. št. 863/13, parc. št. 863/16, parc. št. 866/20, parc. št. 956/16, parc. št. 1248/6, parc. št.1232/1, parc. št. 1270/2, vse k.o. 957 Škale. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.
Objava z dne 6.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za dogradnjo kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 4988/11 k.o. 1549 Tanča Gora. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za dogradnjo TK kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 5353/1 k.o. 1536 Talčji vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za dogradnjo vodovoda, TK voda, meteorne kanalizacije in komunalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1545/5, parc. št. 1545/4, parc. št. 1545/3, parc. št. 1915/1, parc. št. 1538/2, vse k.o. 1825 Zagradec, in izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1545/5 k.o. 1825 Zagradec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 5.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 526 k.o. 808 Muta. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 2.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnje kanalizacije na nepremičninah parc. št. 832, k.o. 431. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 1.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo kablovoda na nepremičnini parc. št. 1544/27, parc. št. 1544/21, parc. št. 1553/2, parc. št. 1544/17, parc. št. 1544/18, parc. št. 1544/19, parc. št. 1544/20, parc. št. 1544/21, parc. št. 1544/25, parc. št. 1544/26, parc. št. 1544/27, vse k.o. 2364 Godovič. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 1.6.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za rekonstrukcijo NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 724/2 k.o. 227 Terbegovci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 30.5.2017

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za vzdrževanje in rekonstrukcijo na elektro kabelski kanalizaciji na nepremičnini parc. št. 1135/18 k.o. 1454 Daljnji vrh. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo fekalne kanalizacije in NN kablovoda na nepremičninah parc. št. 1640/11 in parc. št. 351/2, obe k.o. 2062 Studeno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo fekalne kanalizacije na nepremičninah parc. št. 1980 in parc. št. 1986, obe k.o. 2196 Bohinjska Češnjica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 29.5.2017


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 880/7 k.o. 388 Rogoznica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 828/4 k.o. 848 Sele. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 363/1 k.o. 391 Grajena. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 4059/1 k.o. 400 Ptuj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo cestnega priključka na nepremičninah parc. št. 188/1 k.o. 403 Borovci, parc. št. 209 k.o. 581 Kaniža. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za postavitev tlačnega voda fekalne kanalizacije na nepremičninah parc. št.727/3, parc. št. 728/1, parc. št. 731/1, parc. št. 732/1, parc. št. 2810/1, parc. št. 2812, parc. št. 733/1 k.o. 161 Hotiza. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo plinovodnega omrežja zemeljskega plina na nepremičninah parc. št. 250/1 k.o. 883 Dobja vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 26.5.2017

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 465/1 k.o. 568 Trate. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za dograditev telekomunikacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 6649/8 k.o. 166 Lendava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovoda na nepremičnini parc. št. 1839/1 k.o. 2422 Kopriva. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za priključitev na javno vodovodno omrežje na nepremičnini parc. št. 1003/1 k.o. 458 Spodnji Leskovec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo optičnega komunikacijskega omrežja na nepremičnini parc. št. 4097/22, parc. št. 4097/23, parc. št. 4097/5, parc. št. 4097/14, parc. št. 2605/3 k.o. 1500 Dobindol Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 25.5.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 399/2 k.o. Plač. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za priključitev komunalnih vodov na nepremičnini parc. št. 871 k.o. 2190 Bled. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije in NN voda na nepremičnini parc. št. 1480 k.o. Bohinjska Bistrica Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje 20 kV kablovoda na nepremičnini parc. št. 1052/3, 1866/1, 1866/2, 1866/3 k.o. 2015 Gorenji Logatec, parc. št. 1398/1 k.o. 1242 Kozje, parc. št. 2472/7 k.o. 2454 Merče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje plinovodnega omrežja na nepremičnini parc. št. 602/1 k.o. 1751 Tacen, parc. št. 499/1 in parc. št. 561 k.o. 1750 Šmartno pod Šmarno goro. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije na parc. št. 1339/1, parc. št. 1327/2 k.o. 1237 Pilštanj in parc. št. 1776 k.o. 1235 Drensko Rebro. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovoda na nepremičnini parc. št. 1402/1 k.o. 1242 Kozje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1124/2 k.o. 684 Zgornji Duplek. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 3309 k.o. 763 Oplotnica, 549/1 k.o. Grabe pri Središču, parc. št. 3748/20 k.o. 1479 Brusnice, parc. št. 791/1 k.o. Cerkvenjak. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK voda na nepremičnini parc. št. parc. št. 1117/1 k.o. Lovrenc na Pohorju, parc. št. 2733/16, 2733/17, 2733/18, 2733/29, k.o. 1702 Tomišelj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 1047/13 k.o. 1847 Šmartno. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje omrežja KKS na nepremičnini parc. št. 836 k.o. Noršinci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1354 in 1360/13 k.o. Latkova vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje fekalne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 6227/9 k.o. Malija. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje javnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 583, parc. št. 552/10 in parc. št. 584/1 k.o. 810 Spodnja Gortina. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2694/1 k.o. Mirnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje SN kablovoda na nepremičnini parc. št. 380/37 k.o. 662 Laznica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 601 k.o. Vezovje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje TK kabelske kanalizacije na nepremičnini parc. št. 6380/1 k.o. 2604 – Bertoki. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 8280/3 in 8280/2 k.o. Dobrovnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje elektrovoda na nepremičnini parc. št. 1132/20 k.o. 1865 - Njivice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 25.4.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 3523 k.o. 716 - Rače. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 1159/1 k.o. 773 - Pečke. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 788/33 k.o. 1281 – Šentlenart. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 3930 k.o. 131 - Beltinci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 3605/2 in parc. št. 3605/3 k.o. 1540 – Dobliče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 3605/2 in parc. št. 3605/3 k.o. 1540 – Dobliče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 33471 k.o. 2315 - Šempeter. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo priključka za plinovod na nepremičnini parc. št. 3530/17 k.o. 1724 - Brezovica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo NN kablovod na nepremičnini parc. št. 1081/12, k.o. - 2116 Spodnji Brnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 4721/2 k.o. 1301 - Krška vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo plinovodnega omrežja na nepremičnini parc. št. 2988/1 k.o. Pobrežje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1029/1 k.o. Podsmreka. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 402/5 k.o. Slivnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo plinovoda na nepremičnini parc. št. 526/3 k.o. Bezovje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo javnega vodovoda na nepremičnini parc. št. 1196/2 in parc. št. 1196/5 k.o. 1071 – Škofja vas, parc. št. 1058 k.o. Stara Cerkev. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK omrežja na nepremičnini parc. št. 1932/1, 168/4, 1932/4, 1931/1 k.o. Pertoča. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1038 k.o. 532 - Lenart v Slovenskih Goricah. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telekomunikacijskega voda na nepremičnini parc. št. 6380/1 k.o. 2604 - Bertoki. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega in elektro priključka na nepremičnini parc. št. 1359/1 k.o. 1741 - Vodice. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo tk voda na nepremičnini parc. št. 326/0 k.o. 115 Rankovci in na nepremičnini parc. št. 164/0 k.o. 114 Vanča vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro in vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1238/2 (elektrika) in parc. št. 3551/17 (vodovod), obe k.o. 2412 Komen. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje NN voda za na nepremičninah parc. št. 219/5, parc. št, 1598/2, parc. št. 192/2, vse k.o. 1881 Kandrše. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo energetske komunalne infrastrukture (elektro NN kablovod) na nepremičninah parc. št. 10/35, parc. št. 353/25, parc. št. 353/35, parc. št. 353/23, vse k.o. 642 Pernica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice izgradnje priključka na fekalno kanalizacijo na nepremičnini parc. št. 3113/14 k.o. 2633 - Raven. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN kablovoda na nepremičnini parc. št. 692/1 k.o. 742 Zgornja Polskava, parc. št. 2814/2 k.o. 161 Hotiza. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičninah parc. št. 618/1, parc. št. 518/2, k.o. Brezno, 395 k.o. Ožbalt, parc. št. 559 in 558 k.o. Javornik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 2087/2 k.o. Hotavlje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka in meteorne kanalizacije na nepremičnini parc. št. 1657/2 in parc. št. 1146/2 k.o. Hinje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava namer z dne 13.4.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo plinovodnega omrežja na nepremičnini parc. št. 2988/1 k.o. Pobrežje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1029/1 k.o. Podsmreka. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 402/5 k.o. Slivnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo plinovoda na nepremičnini parc. št. 526/3 k.o. Bezovje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 17.3.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 377/15  k.o. – 467 Goričak . Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro priključka na nepremičnini parc. št. 1190/14, k.o. 2191 - Želeče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektroenergetskega voda na nepremičnini parc. št. 782/1 in parc. št. 789/1 k.o. 931 – Radmirje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 570/17 k.o. 378 - Bratislavci. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN priključnega kablovoda na nepremičnini parc. št. 994/220, parc. št. 994/217, parc. št. 994/250, parc. št. 994/255 in parc. št. 989/1, k.o.  1428 Zagorica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda in kablovoda na nepremičnini parc. št. 504/7 in 1021/4, k.o.  1784 – Stranska vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN priključek za izvedbo projekta za vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema na nepremičninah parc. št. 481/2 in parc. št. 491/5 k.o. 548 Zgornja Senarska, parc. št. 1115/1 k.o. 990 Trnava, parc. št. 1495/1 k.o. 1131 Marija Dobje in  parc. št. 673/7, k.o. 991 – Orla vas, 276/4 in parc. št. 2210/2, k.o. 1783 - Grosuplje-naselje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 13.3.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 2823/25, k.o. 1700 - Ig. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 7705/13, k.o. 2631 - Portorož. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 766/1 k.o. 2156 - Radovljica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice hoje in vožnje na nepremičnini parc. št. 312/15 in 312/17, k.o. 2181 – Zabreznica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1310/2 k.o. 717 - Fram. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektroenergetskega kablovoda na nepremičnini parc. št. 1703/1, parc. št. 1703/124, parc. št. 1703/62, parc. št. 1703/12, parc. št. 1703/51 vse k.o. 1402 – Selo - Mirna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1359 k.o. 1138 - Šentjur. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka in vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1444/34 k.o. 1431 - Dobrnič. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 10.3.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo plinovoda na nepremičnini parc. št. 1060/2 k.o. 1173 – Tlake in parc. št. 949/1, parc. št. 949/2, obe k.o. 1178 – Rogatec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 380/4 k.o. 828 Črneče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 876 k.o. 2146 - Kovor. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo plinovoda na nepremičnini parc. št. 1749/7 in parc. št. 1749/8 obe k.o. 2108 Velesovo. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 27.2.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro priključka na nepremičnini parc. št. 921/1, parc. št. 892/9 in 616/12, k.o. 2186 – Višelnica. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro priključka na nepremičnini parc. št. 1732/4 in parc. št. 2/10 obe k.o. 1991 Vrzdenec. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1294/2 k.o. 445 - Zgornja Pristava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka in vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 3266/7 k.o. 2421 - Avber. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo TK voda na nepremičnini parc. št. 923/6 in parc. št. 923/7, k.o. 2093 Podbrezje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo SN 20 kV kablovoda na nepremičnini parc. št. 706/1 k.o. 699 – Hočko Pohorje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo varovalne ograje na nepremičnini parc. št. 340/8 k.o. 828 – Črneče. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN omrežja na nepremičnini parc. št. 1686/34 k.o. 797 – Spodnja Kapla. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za uporabo parkirišča na nepremičnini parc. št. 2185/2 k.o. 1481 Smolenja vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo plinovoda na nepremičnini parc. št. 438/7, parc. št. 452/1, k.o. 2087 - Golnik. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

Objava z dne 13.1.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 3984/5 in parc. št. 3984/3, k.o. 400 - Ptuj. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo telefonskega priključka, cestnega priključka in vodovoda na nepremičnini parc. št. 216/0 k.o. 2179 - Potoki. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka in vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1466/31 in parc. št. 1466/9, k.o. 1771 - Zadobrova. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.


Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektrovoda na nepremičnini parc. št. 265/2 in parc. št. 250/1 k.o. 883 – Dobja vas in parc. št. 84/7, parc. št. 84/9, parc. št. 85/2, parc. št. 540/1, parc. št. 566/1, parc. št. 540/1, parc. št. 566/1 vse k.o. 884 – Farna vas. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 4095/48 in parc. št. 370/18, k.o. Deskle. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka in vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 370/6 in 364/5, k.o. 2318 - BIlje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo NN priključka na nepremičnini parc. št. 2924/1, k.o. 2483 - Razdrto. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo nizkonapetostnega kablovoda na nepremičnini parc. št. 858, k.o. 26 - Kuzma. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1399/11 in parc. št. 97/54 obe k.o. 851 – Legen. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. 1399/11 in parc. št. 2823/1 k.o. 1700 – Ig. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo vodovodnega omrežja na nepremičnini parc. št. 1283 in parc. št. 1263/1, k.o. 957 - Škale. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Objava z dne 15.2.2017

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kablovoda na nepremičnini parc. št. 1346/2, parc. št. 1346/3, parc. št. 1071/9, parc. št. 1594/4, parc. št. 1551, parc. št.  k.o. 1210 – Pristava. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega priključka na nepremičnini parc. št. . 1039 k.o. 564 – Šentilj v Slovenskih Goricah. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega  in vodovodnega priključka na nepremičnini parc. št. 1444/34 k.o. Dobrnič. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo cestnega  priključka na nepremičnini parc. št. 9/3 k.o. 2209 - Soča Desna. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 4429/1, k.o. 1496 - Podturn. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo kanalizacijskega priključka na nepremičnini parc. št. 4429/1, k.o. 1496 - Podturn. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro priključka na nepremičnini parc. št. 951/1, k.o. 778 – Brezje pri Poljčanah. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo SN elektro voda na nepremičnini parc. št. 1863, k.o. 2151 - Begunje. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.

 

Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice za izgradnjo elektro priključka na nepremičnini parc. št. 951/1, k.o. 778 – Brezje pri Poljčanah. Pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na tej spletni strani.