Skoči na vsebino

PRETEKLE JAVNE DRAŽBE

Objava z dne 11.7.2016

Objavljeno 11.7.2016

Direkcija RS za infrastrukturo skladno s 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja javno dražbo za prodajo zemljišč parc. št. 788/2 k.o. 1961 - Trzin v izmeri 215 m², parc. št. 788/9 k.o. 1961 - Trzin v izmeri 186 m² in parc. št. 807/101 k.o. 1961 – Trzin v izmeri 129 m2, vse skupaj v izmeri 530 m², ki v naravi predstavljajo zemljišče, ki se nahaja ob državni cesti in je od državne ceste ločeno s protihrupno ograjo. Razpis o javni dražbi je objavljen TUKAJ.

Javna dražba za prodajo nepremičnin

Dražbo za prodajo zemljišč

Objavljeno 24.5.2016

Direkcija RS za infrastrukturo skladno s 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  objavlja javno dražbo za prodajo zemljišč parc. št. 1115/7 in 1115/8 k.o. 1535 - Črnomelj. Razpis o javni dražbi je objavljen TUKAJ.