Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ORGANIZIRANOST

V sektorjih Direkcije RS za infrastrukturo se izvajajo glavni delovni procesi, ki vključujejo izpolnjevanje zakonskih in drugih nalog Direkcije, v službah pa potekajo podporne in spremljajoče dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje glavnih delovnih procesov.

 

Sektor za upravljanje cest

Sektor za investicije v ceste

Sektor za vzdrževanje in varstvo cest ter prometno varnost

Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv

Sektor za železnice

 

Služba za pravne in splošne zadeve

Služba za finance in planiranje

Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo

Služba za javna naročila - cestna infrastruktura

Služba za javna naročila - železniška infrastruktura

 

Organigram

 

 

 

Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Centrala: 01/478-8002, Fax: 01/478-8123, E-mail: gp.drsi(at)gov.si

 

Damir Topolko, univ. dipl. ekon.

Direktor

 

Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.

Namestnica direktorja

 

Notranje organizacijske enote

Naziv

Naslov službe

Telefonska številka tajništva

Vodja notranje organizacijske enote

Služba za pravne in splošne zadeve

Tržaška cesta 19

1000 Ljubljana

01/478-8014

Majda Pachole Skubic

Oddelek za upravno poslovanje

Tržaška cesta 19

1000 Ljubljana

01/478-8014

Mirjana Bezjak

Služba za finance in planiranje

Tržaška cesta 19

1000 Ljubljana

01/478-8127

mag. Mihaela Dovč

Oddelek za planiranje

Tržaška cesta 19

1000 Ljubljana

01/478-8127

mag. Simonka Šraj

Oddelek za finance in planiranje - področje železniške infrastrukture

Kopitarjeva 5

2000 Maribor

02/234-1421mag. Bojana Kostanjevec Tratnjek

Služba za javna naročila – cestna infrastruktura

Tržaška cesta 19

1000 Ljubljana

01/478-8340

Barbara Kotar

Služba za javna naročila – železniška infrastruktura

Kopitarjeva ulica 5

2000 Maribor

02/234-1421

mag. Suzana Šnajder

Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo

Tržaška cesta 19

1000 Ljubljana

01/478-8098

Irena Zore Willenpart

Sektor za upravljanje cest

Trdinova ulica 8

1000 Ljubljana

01/478-8021

Gordana Grahek

Območje Ljubljana

Trdinova ulica 8

1000 Ljubljana

01/478-8092 

Območje Celje

Lava 42

3000 Celje

03/426-6268

 

Območje Maribor

Gregorčičeva ulica 19

2000 Maribor

02/234-9371

 

Območje Kranj

Ručigajeva ulica 3

4000 Kranj

04/234-2250

 

Območje Ptuj

Trstenjakova 5a

2250 Ptuj

02/771-1010

 

Območje Nova Gorica

Kidričeva ulica 9/a

5101 Nova Gorica

05/338-2760

 

Območje Novo mesto

Ljubljanska 36

8000 Novo mesto

07/337-8320

 

Območje Murska Sobota

Lipovci 256b

9231 Beltinci

02/530-4549

 

Območje Koper

Ankaranska c. 7b

6104 Koper

05/663-8000

 

Sektor za investicije v ceste

Tržaška cesta 19

1000 Ljubljana

01/478-8083

Tomaž Willenpart

Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost

Tržaška cesta 19

1000 Ljubljana

01/478-8060

Ljiljana Herga

Po pooblastilu št. 123-12/01/121,

z dne 23.9.2016

Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv

Tržaška cesta 19

1000 Ljubljana

01/478-8037

Anton Švigelj

Sektor za železnice

Kopitarjeva ulica 5

2000 Maribor

02/234-1421

mag. Dejan Jurkovič

Oddelek za gospodarske javne službe

Kopitarjeva ulica 5

2000 Maribor

02/234-1421

mag. Suzana Habjanič