Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSLANSTVO, VIZIJA, VODILA

Poslanstvo

Poslanstvo vseh zaposlenih na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo je, da z razpoložljivimi viri optimalno upravljamo, varujemo, vzdržujemo in gradimo glavne in regionalne ceste ter železniško omrežje v Sloveniji, tako da v okviru svojih pristojnosti prispevamo k izboljšanju prevoznosti, zagotavljanju prometne varnosti, dostopnosti, uporabnosti, minimalne obremenitve naravnega in bivalnega okolja ter usklajenosti z gospodarskim in prostorskim razvojem občin, območij in države.

 

Vizija

Naša vizija je ohranjati in izboljševati stanje glavnih in regionalnih cest ter železniškega omrežja do te mere, da je primerljivo s podobno razvitimi državami v Evropi. Pri tem želimo dvigniti tudi nivo storitev za uporabnike cest in železniškega omrežja ter znižati njihove stroške in stroške izvedbe del in upravljanja.

 

Vodila delovanja

Svoj poslovni pristop smo zasnovali na zadovoljstvu uporabnikov. Zadovoljstvo uporabnikov je za nas najpomembnejši cilj našega poslovanja. Zato Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo intenzivno spremlja vse aktivnosti, s katerimi zagotavljamo ustrezen nivo kakovosti svojih storitev. V stalnih in neposrednih stikih s svojim naročnikom - Ministrstvom za infrastrukturo in uporabniki ugotavljamo njihove potrebe in pričakovanja.

 

Kakovost razumemo kot izpolnjevanje vseh zahtev naročnika – Ministrstva za infrastrukturo, uporabnikov in zaposlenih, ki so opredeljene v zakonih in drugih predpisih ter v izpolnjevanju pričakovanj naročnika in uporabnikov.

 

Uporabnikom cestnega in železniškega omrežja nudimo storitve v skladu z dogovorjenimi pogoji in v dogovorjenih rokih, ob upoštevanju mednarodnih in nacionalnih standardov in predpisov ter finančnih okvirov.

 

Vse to dosegamo z določeno organizacijo strokovno usposobljenega osebja, katerega glavna naloga je doseganje dogovorjenih zahtev. Naše osebje usklajuje in nadzira delo številnih izvajalcev, ki sodelujejo pri realizaciji ciljev. V ta namen je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo razvila in uvedla učinkovit sistem vodenja kakovosti po kriterijih mednarodnega standarda ISO 9001:2015.

 

Veliko pozornost pri vodenju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo namenjamo tudi upravljanju s človeškimi viri s poudarkom na usposabljanju za potrebna funkcionalna znanja ter z dodeljevanjem pooblastil glede na stopnjo usposobljenosti.