Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

Ministrstvo za infrastrukturo je kot organ Republike Slovenije zavezano k javnemu naročanju. 

Iz določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 UPB in 19/14) izhaja, da so javna naročila naročila blaga in storitev v vrednosti od 20.000 EUR naprej (brez DDV) in gradenj v vrednosti od 40.000 EUR naprej (brez DDV). 
Temljna načela javnega naročanja so: načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti, načelo enakopravne obravnave ponudnikov ter načelo sorazmernosti.

 

 

 

 

 

AKTUALNA JAVNA NAROČILA

 

1. UPRAVLJANJE KOMPLEKSA LANGUSOVA 4, TRŽAŠKA 19 IN 19A TER KOTNIKOVA 19

 

Sklop 1: »Izvajanje storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objekta, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje funkcionalnih zemljišč na lokaciji Kotnikova 19a«

 

Sklop 2: Storitve upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objektov, garaž, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž na objektih upravnega centra na Tržaški ulici 19, 19 a in Langusovi ulici 4 v Ljubljani«

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 84/2015 dne 7.1.2015

 

 

Rok za oddajo ponudb: 19. 2. 2015 do 10. ure

 

Razpisna dokumentacija

 

Informacija v zvezi z ogledom:

 

Ogled za sklop 1 bo izveden dne 29.1.2015 ob 9. uri. Zbirno mesto je vhod pred stavbo Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

 

Ogled za sklop 2 bo  izveden dne 29.1.2015 ob 11. uri. Zbirno mesto je pri vratarju v stavbi Langusova 4, 1000 Ljubljana (sedež naročnika predmetnega javnega naročila).

 

 

 

 

ARHIV

 

1. Storitve upravljanja, obratovanja in vzdrževanja objektov, garaž, vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnh zemljišč in garaž na objektih upravnega centra na Tržaški 19 in 19a ter Langusovi 4

 

Objava na portalu e-naročanje pod št. JN 1252/2013  dne 4. 2. 2013

 

Rok za oddajo ponudbe: 18. 3. 2013 do 10:00 ure.

 

Razpisna dokumentacija

 

Ogled kompleksa: 5.3.2013 ob 10.00.