Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA

Direkcija opravlja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gradnje, nadgradnje, obnov in vzdrževanja javne železniške infrastrukture ter druge naloge določene z zakoni ter podzakonskimi predpisi, ki urejajo javno železniško infrastrukturo (JŽI):

 • sodelovanje pri pripravi nacionalnih programov razvoja železniškega prometa in prometne infrastrukture,
 • priprava strokovnih podlag za umeščanje železniške infrastrukture v prostor ter sodelovanje v celotnem postopku njenega prostorskega načrtovanja in umeščanja,
 • načrtovanje, priprava ter vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo,
 • kontrola izvajanja projektov,
 • priprava letnega načrta investicij v javno železniško infrastrukturo,
 • priprava letnega načrta vzdrževanja in nadgradenj v javno železniško infrastrukturo,
 • priprava strokovnih podlag za smernice in mnenja k prostorskim aktom v zvezi z železniško infrastrukturo,
 • priprava pravnih in strokovnih stališč v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem javne železniške infrastrukture,
 • načrtovanje finančnih sredstev,
 • pregled in ocena investicijske dokumentacije za izvajanje investicijskih projektov na področju javne železniške infrastrukture ter razvoja železniškega prometa,
 • organiziranje in vodenje izdelave investicijske dokumentacije,
 • organizacija in vodenje nalog gospodarskih javnih služb (GJS), vzdrževanja JŽI in vodenje železniškega prometa,
 • priprava pogodb s področja gospodarskih javnih služb, izvajanja prevoza potnikov po železnici,
 • izvajanje nalog v zvezi s financiranjem GJS prevoza potnikov po železnici (pregled nad finančnimi sredstvi, finančni načrti in poročila),
 • sodelovanje pri pripravi predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov na področju železnic in javnega potniškega prometa.

 

Veljavni predpisi in drugi pomembni dokumenti za področje železniške infrastrukture so dostopni na:

http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/kopenski_promet/zeleznice/veljavni_predpisi/

 

Informacije o projektih na področju železniške infrastrukture so dostopni na:

http://www.krajsamorazdalje.si/