Skoči na vsebino

ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA

Določeni odseki železniških prog dovoljujejo vožnjo vlakov le z osno obremenitvijo C3 (200 kN/os, 72 kN/m), kar poslabšuje konkurenčnost železniških prevozov. Za t.i. težke tovorne vlake je namreč ravno ta omejitev odločilna, da ni možno ob enakem številu vlakov in vagonov prepeljati tudi za več kot 15 % več tovora. Trenutno stanje na železniškem omrežju v Republiki Sloveniji na prednostnem projektu št. 6 na osi Lyon-Trst-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budapest-Ukrainian border je naslednja:

 

-        odsek (Trst) Sežana/Koper – Ljubljana – Zidani Most dovoljuje prevoz vlakov z osno obremenitvijo D4, 

 

-        odsek proge med postajama Zidani Most in Pragersko dovoljuje prevoz vlakov z osno obremenitvijo C3. Za povečanje kategorije proge je potrebno še izvesti ukrepe.

 

-        odsek proge Pragersko - Hodoš - državna meja z Republiko Madžarsko prav tako dovoljuje kategorijo proge C3 vendar na tem odseku že potekajo aktivnosti za posodobitev in nadgradnjo proge za kategorijo D4.

 

Potekajo aktivnosti, da bi v bližnji prihodnosti na celotnem odseku prednostnega projekta št. 6 v Republiki Sloveniji bilo možno voziti težke vlake, za katere je potrebna kategorije proge D4 in ravno zato je potrebno za odsek železniške proge Zidani Most - Celje izdelati ustrezno projektno dokumentacijo na podlagi katere bo možno izvesti nadgradnjo omenjenega odseka železniške proge, ki bo po nadgradnji železniške proge sposoben prevzeti obremenitev kategorije D4, zagotovljene bodo večje hitrosti in večja varnost.

Informacije o projektih na področju železniške infrastrukture